Drone4Water | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Drone4Water

Water IN de dijk is een belangrijke indicator voor de stabiliteit van de dijk. Sensoren om met remote sensing water in de dijk te monitoren worden lopend, rijdend of vanuit een vliegtuig ingezet: hoe dichter bij de dijk, hoe gedetailleerder de opnamen. Vaak heeft een waterschap behoefte aan gedetailleerde opnamen van bodemvocht, maar is een gebied minder toegankelijk of is het in geval van calamiteiten niet meer veilig om een dijk te betreden. Inzet van sensoren vanaf een drone lijkt dan een voor de hand liggende optie. Drones worden door waterschappen al veelvuldig ingezet voor dijkmonitoring. Bijvoorbeeld voor snelle visuele inspecties van het dijkoppervlak. Vanwege de omvang en het gewicht van sensoren die bodemvocht meten, is het nu nog niet mogelijk om het water IN de dijk vanaf een drone te meten. Om in de toekomst aan de vraag van waterkeringbeheerders te kunnen voldoen wordt in dit project de haalbaarheid onderzocht voor het ontwikkelen van een compacte bodemvochtsensor die wel vanaf een drone kan worden ingezet.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.