E-health bij Thuiszorg La Vie in de Zaanstreek en Waterland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

E-health bij Thuiszorg La Vie in de Zaanstreek en Waterland

Hoog risico diabetes patiënten thuis met zorg op afstand.
Het doel is in de huidige Corona golf om de zorgcontinuïteit te kunnen borgen voor hoog risico diabetes patiënten thuis.

De samenwerking tussen de wijkverpleging, de huisarts en behandelaren in het persoonlijke zorgnetwerk van de diabetes patiënt is de basis voor deze aanvraag. De oplossing is om door zorg op afstand, middels digitale toepassingen, deze patiënten en hun zorgnetwerk zoveel mogelijk te kunnen blijven behandelen, zonder ze bloot te stellen aan besmettingsgevaar of af te laten hangen van of een e-health toepassing wel of niet wordt vergoed. Per geïncludeerde hoog risico diabetes patiënt zal geanalyseerd worden welke digitale toepassingen het meest passend zijn om de zorg op veilige wijze op afstand te continueren. De wijkverpleging is daarbij de coördinator in samenwerking met de huisarts en praktijkondersteuners, aangevuld met begeleiding en tweedelijns (zoals ziekenhuizen) op afstand waar nodig. De oplossing biedt de beroepsgroep en patiënten bescherming, zie het als 'digitale mondkapjes'. De wijkverpleegkundigen worden getraind en in de praktijk ondersteund om de digitale zorg per patiënt digitaal in te richten en te coördineren. Primair gaat het om zelf meten thuis en cliënt gestuurde inzet. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van operationele e-health diensten onder coördinatie van de wijkverpleegkundige.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.