E-Health Good4Life | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

E-Health Good4Life

Stichting Good for Life (hierna: GfL) levert thuiszorg in verschillende steden op grond van de ZVW, WLZ, WMO en de jeugdwet. Sinds de Corona uitbraak komt het steeds vaker voor dat het leveren van zorg in de thuissituatie te risicovol is. Kwetsbare ouderen willen wij juist in deze tijd beschermen tegen een mogelijke besmetting en hierdoor is het aan te bevelen om de contactmomenten zoveel mogelijk te minimaliseren of in ieder geval de contactmomenten vervangen door alternatieven zoals digitale zorg op afstand. Vijf maanden na de eerste Corona uitbraak hebben wij nog steeds te maken met maatregelen die opgelegd zijn vanuit de overheid en lopen kwetsbaren in onze samenleving nog steeds risico. De anderhalve meter samenleving wordt gezien als het nieuwe normaal. Van onder andere zorgaanbieders vraagt dit de nodige creativiteit. Tijdens de Corona uitbraak hebben wij gebruik gemaakt van digitale toepassingen die ook een uitkomst hebben geboden. Op deze wijze zorgen wij als zorgaanbieder voor dat de continuïteit van zorg aan kwetsbare cliënten geborgd wordt. Wij hebben ervaren dat er behoefte is aan E-Health toepassingen alsook dat deze nieuwe werkwijze een onderdeel wordt van onze dagelijkse organisatie. Daarnaast biedt de Covid-19 2.0 voor ons de mogelijkheid om ook gebruik te maken van andere E-Health toepassingen, zoals de medicatie app, wondzorg applicaties en digitale toepassingen op het gebied van sloten/sleutelkluisjes. Het cliëntenbestand van GfL is bovendien multicultureel van aard is. Hierdoor hebben wij als zorgorganisatie te maken met een ander knelpunt. Het grootste gedeelte van de cliënten heeft een niet-westerse achtergrond. Vaak zijn deze cliënten extra kwetsbaar, omdat zij ook kampen met een slechte beheersing van de Nederlandse taal. De betrokkenheid van mantelzorgers is dan ook belangrijk in dit specifieke geval en via dit project kunnen mantelzorgers op afstand via beeldschermzorg betrokken worden. Voor dit project zal gebruik worden gemaakt van de technologie die geboden wordt door onze huidige leverancier. Allereerst zal samen met de leverancier gekeken worden naar de mogelijkheden. Het al bestaande projectplan zal verder uitgewerkt worden. Door de eindverantwoordelijke van GfL zal een protocol opgesteld worden voor medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Cliënten, medewerkers en mantelzorgers worden vervolgens geïnstrueerd en getraind door onze wijkverpleegkundigen en intern zal een projectmanager aangewezen worden die het proces zal begeleiden. De leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor een juiste en veilige implementatie als het gaat om het gebruik van door Gfl gekozen de technologie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.