ECO Air Care bij vleeskuiken ouderdieren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ECO Air Care bij vleeskuiken ouderdieren

Vencomatic is al vele jaren koploper op het gebied van innovatie en ontwikkeling in de pluimveesector. Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt houderij- en klimaatsystemen. Vencomatic wil graag een volledig geïntegreerd klimaat- en emissie reducerend systeem realiseren dat voldoet aan de extra scherpe emissie eisen en tegelijk een optimaal klimaat aan de dieren biedt in de stal. Naast het beperken van de emissies staat dus voorop dat comfort en welzijn van pluimveehouder en dier worden verbeterd.

Greenfarm Hoogeloon (eigenaar Ben Beerens) is al vele jaren pluimveehouder en heeft zich 
gespecialiseerd in het houden van vleeskuikenouderdieren. Greenfarm Hoogeloon is een innovatief en vooruitstrevende agrarisch bedrijf en voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen om het productieproces te verbeteren en te verduurzamen. Een onderdeel van dit plan is het aanpassen van een bestaande stal waarin 18.364 vleeskuikenouderdieren worden gehuisvest. Deze stal (de testlocatie) is inmiddels ingericht met het nieuwe innovatie ECO Air Care systeem, een ontwikkeling van Vencomatic. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar milieu en uitstoot maar ook naar maatschappelijke acceptatie, dierwelzijn en diergezondheid. De integraliteit van de stal is erg belangrijk.
 
Greenfarm Hoogeloon en Vencomatic hebben samen gezorgd voor de realisatie van het ECO Air Care systeem. Binnen dit project wordt het systeem getest, vinden er onderzoeken plaats en tot slot zal de stal voor de emissie reducties door onderzoeksinstelling ILVO worden gemeten. Het zogenaamde ECO Air Care systeem is een nieuw stalsysteem waarbij de stalemissies met name bij de bron worden gereduceerd. Het ECO Air Care systeem is een klimaatbeheersingssysteem. Met het ECO Air Care systeem kan het binnenklimaat worden geconditioneerd (koelen, verwarmen, ventileren) en tegelijkertijd de emissies van ammoniak, fijnstof, geur en methaan uit de stal worden gereduceerd. Deze functies zijn integraal met elkaar verbonden.

Het ECO Air Care systeem heeft nog geen vaste emissiewaarden voor ammoniak en geur.
 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.