ECO Air Care bij vleeskuikens | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ECO Air Care bij vleeskuikens

Vencomatic is al vele jaren koploper op het gebied van innovatie en ontwikkeling in de pluimveesector. Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt houderij- en klimaatsystemen. Vencomatic wil graag een volledig geïntegreerd klimaat en emissie reducerend systeem realiseren dat voldoet aan de extra scherpe emissie eisen en tegelijk een optimaal klimaat aan de dieren biedt in de stal. Naast het beperken van de emissies staat dus voorop dat comfort en welzijn van pluimveehouder en dier worden verbeterd.

Rob Wingens is al vele jaren vleeskuikenhouder, hij is een innovatieve en vooruitstrevende ondernemer. Zo heeft Wingens eerder de keuze gemaakt te starten met het zogenaamde Home Hatching principe waarbij eieren in de vleeskuikenstal uitkomen. Wingens levert volgens het Enrichment concept waarbij extra aandacht is voor dierwelzijn en diergezondheid. Wingens wil twee kleinere stallen slopen en één grote toekomstbestendige vleeskuikenstal realiseren die voldoet aan alle wensen en eisen van de toekomst. Deze stal wordt ingericht met het nieuwe innovatie ECO Air Care systeem, een ontwikkeling van Vencomatic. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar milieu en uitstoot maar ook naar maatschappelijke acceptatie, dierwelzijn en diergezondheid. De integraliteit van de stal is erg belangrijk.

In project gaan Rob Wingens en Vencomatic samen zorgen voor de realisatie van het ECO Air Caresysteem. Tijdens het project zal de werking van het systeem in de vleeskuiken stal worden getest – waar nodig verbeterd / aangepast, gemonitord, en bemeten om te kunnen rapporteren wat de uiteindelijke resultaten en emissies zijn in de praktijk. Projectdoelstelling is om het systeem te testen en te ontwikkelen met als doel een praktijkrijpe toepassing voor de sector te realiseren. In fase 2 zullen er door Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO)metingen worden uitgevoerd om de definitieve emissies te bepalen.

Het zogenaamde ECO Air Care systeem is een nieuw systeem waarbij de stalemissies met name bij de bron worden gereduceerd. Het ECO Air Care systeem is een klimaatbeheersingssysteem, de basis van het innovatie systeem is de door Vencomatic ontwikkelde ECO Air Care unit. Met het ECO Air Care systeem kan het binnenklimaat worden geconditioneerd (koelen, verwarmen, ventileren) en tegelijkertijd de emissies van ammoniak, fijnstof, geur en methaan uit de stal worden gereduceerd. Deze functies zijn integraal met elkaar verbonden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.