Eco-engineerd coastal defence integrated with sustainble aquatic food production | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Eco-engineerd coastal defence integrated with sustainble aquatic food production

IMARES heeft binnen het programma 'Building With Nature' gewerkt aan innovatieve oplossingen voor kustbescherming in Nederland door middel van banken met schelpdieren. Deze concepten zijn interessant voor toepassing in Delta gebieden als bijvoorbeeld Bangladesh. Met dit project willen IMARES, LEI en Royal HaskoningDHV deze concepten doorontwikkelen tot een aanpak die toepasbaar is in Deltalanden wereldwijd. Uiteindelijk doel is het opschalen van deze aanpak met specifieke Nederlandse expertise in de Bengaalse markt, maar ook in andere Delta landen. Klimaatverandering brengt grote risico's voor Bangladesh en met name de kustgebieden. Vaak worden technische oplossingen geboden. Een alternatieve vorm van aanpassing aan klimaatveranderingen zijn de banken met schelpdieren zoals oesters en mosselen. Naast veiligheid bieden deze banken een bron van voedsel rijk aan voedingsstoffen. Dit pilotproject bestaat uit de volgende onderdelen: voorbereidingsfase met onderzoek naar de lokale situatie en ontwikkeling van concepten voor toepassing in Bangladesh, haalbaarheidsonderzoek van de meest veelbelovende concepten, aanleg en monitoring van banken met schelpdieren en tenslotte de verspreiding van resultaten richting stakeholders en marktpartijen. De drie partijen werken samen vanuit elk hun eigen expertise: IMARES heeft de benodigde kennis van schelpdieren en is betrokken geweest bij 'Building with Nature' in Nederland. LEI brengt haar kennis over economische en marktgerelateerde aspecten in. Royal Haskoning heeft reeds een netwerk met relevante stakeholders in Bangladesh en brengt kennis over kustbeschermingsprojecten in.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.