Eco-PV | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Eco-PV

Doel:
In het EcoPV project richten de machinebouwers Eurotron, Levitech, OTB en Meco zich samen met DSM, Alinement en ECN op de ontwikkeling van apparatuur en bijbehorende processen voor de productie van ecologische, innovatieve zonnecel- en module- concepten die gecommercialiseerd kunnen worden door de Nederlandse industrie. Het doel is om het materiaalgebruik met 50% te verminderen, zonder afbreuk te doen aan de commerciële eisen voor zonnecel- en moduletechnologie.

Korte omschrijving:
Voor de deelnemende fabrikanten van apparatuur, Eurotron, Levitech, Roth & Rau en Meco, is het belangrijk dat hun apparatuur kan worden getest als een onderdeel van een geïntegreerde zonnecel- en moduleketen, om te bevestigen dat hun processen leiden tot efficiencyverbeteringen gericht op lage ecologische impact die nodig is voor de toekomst van duurzame en betaalbare zonnestroom. DSM als leverancier van materialen kan de doelstellingen van dit project ondersteunen en de materialen verder ontwikkelen voor de vereiste normen in de PV-industrie.

Daarnaast dekken de Nederlandse apparatuur fabrikanten samen met Alinement, alle belangrijke aspecten van de waardeketen, om een geïntegreerd concept te presenteren.

Aanleiding:
Het toekomstige concurrentievermogen van apparatuur leveranciers en materiaalproducenten is afhankelijk van hun vermogen om hun apparatuur en materialen aan te passen aan het proces en de kwaliteitseisen van de volgende generatie industriële zonnecellen en modules, welke waarschijnlijk “achterzijde contact cellen en modules” zullen zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.