Ecovat Grootschalige Demonstratie Energie-Innovatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ecovat Grootschalige Demonstratie Energie-Innovatie

Doel:
Het doel is om met het onderhavige project een eerste grote demonstratie te realiseren van het Ecovat systeem voor SIZA in “Het Dorp”. Dit is een grootschalige demonstratie net voor de grotere marktintroductie (TRL 7-8). Ecovat is een 100% Duurzaam Decentraal Energiesysteem op gebiedsniveau, dat duurzaamheid koppelt aan betaalbaarheid en comfort. Het systeem gaat lokale duurzame energieopwekking (PVT) en duurzame energie van windturbines op afstand, koppelen aan thermisch opslag.

Ecovat is het eerste warmteopslagsysteem dat hoge temperatuur (95º C) opslaat over langere perioden (> 6 maanden) met een zeer beperkt energieverlies over de periode (< 10% energieverlies over 6 maanden). Met de PVT panelen op locatie, worden zowel elektrische energie opgewekt als thermische energie. De zon-thermische energie kan direct worden opgeslagen in het Ecovat. De elektrische energie wordt omgezet via power-to-heat.

Korte omschrijving:
1.
Ecovat en Dienstverlening Duurzame Energie bv (DDE bv) maken in samenwerking met SIZA de specifieke ontwerpkeuzes voor de lokaal benodigde hardware, software en services. Deze keuzes worden objectief gevalideerd door DNV-GL alvorens wordt gestart met de daadwerkelijke demonstratie van het product.

2.
Het Ecovat thermisch opslagvat wordt gebouwd op locatie, waarbij de prefab betonnen wanddelen zullen worden geprefabriceerd in de Ecovat werkplaats in Uden. In Arnhem worden PV panelen op het dak van het pand aangebracht en wordt een warmtenet aangelegd. Tegelijkertijd wordt de bestaande software aangepast en uitgebreid voor de specifieke toepassingen bij SIZA en wordt de organisatiestructuur gerealiseerd voor het functioneren van de energieleverantie, leveringszekerheid, onderhoud en veiligheid.

3.
Tijdens de realisatie blijven de aandelen van DDE bv 100% eigendom van Ecovat Werk BV. Financiering wordt verstrekt door SIZA in de vorm van converteerbare leningen.

4.
Na oplevering zullen de leningen worden geconverteerd in aandelen van DDE bv en zal SIZA aandeelhouder worden.

Aanleiding:
In de wereld van duurzame energie is energieopslag de missing link. Warmteopslag op gebiedsniveau, op hoge temperatuur over langere perioden tegen acceptabele kostprijs en met hoog warmtebehoud over de periode is tot nog toe niet haalbaar. Het gebrek aan een goede opslagmogelijkheid voor thermische energie, staat een volledige transitie naar duurzaam energiegebruik in de gebouwde omgeving in de weg.

Met behulp van TKI EnerGo 2014 en TKI Systeemintegratie 2014 heeft Ecovat een thermisch energie opslagvat met bijbehorende softwarematige besturing ontwikkeld. Een Proof of Concept rapport van DNV-GL toont aan dat het product levensvatbaar is en voldoet aan de theoretisch vooraf berekende verwachtingen.

Duurzaamheid komt steeds hoger en concreter op de agenda. Voor Siza, die “Het Dorp” in Arnhem, een gebied van 20 hectare sterk verouderde zorggebouwen, wil verduurzamen vertaalt zich dit in een hoge ambitie. SIZA heeft uitgesproken om Het Dorp energieneutraal te herontwikkelen, zodat voor de bewoners vaste lage energiekosten zijn gegarandeerd. Voor een gebiedsontwikkeling betekent dat zorgen voor een 100% duurzaam eigentijds en toekomstbestendig energiesysteem.


Resultaat:
Nadat de demonstraties zijn afgerond, gevalideerd en na oplevering zullen de resultaten internationaal worden geëtaleerd. De resultaten bij Het Dorp en SIZA zullen daarmee Nederland internationaal op de kaart zetten. Het resultaat is een 100% duurzaam decentraal energiesysteem op gebiedsniveau, dat duurzaamheid in “Het Dorp” voor verwarming, koeling en tapwater, paart aan betaalbaarheid en toekomstbestendigheid. Voor Ecovat geldt dat hiermee de entree gecreëerd wordt naar de grotere marktintroductie. Projecten in Nederland (Den Haag, Wageningen, Groningen), maar ook internationaal in Duitsland (Deliscious) zijn al in beeld en worden daarmee mogelijk gemaakt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.