Een e-health visie voor Vilente voor de toekomst | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Een e-health visie voor Vilente voor de toekomst

Stichting Vilente biedt zorg en behandeling aan ouderen met dementie en lichamelijke beperkingen in de regio regio Arnhem en de Gelderse Vallei.

Dat ieder mens zichzelf kan blijven. Daar zetten men zich bij Villente voor in.
In de komende jaren verwacht men grote veranderingen in de regio. Vilente zal met steeds minder medewerkers, meer cliënten moeten verzorgen. Om de kwaliteit van zorg te kunnen borgen wil Vilente een visie vormen op het gebied van e-health toepassingen in de zorg. Daarbij is het van belang dat niet alleen wordt nagedacht over hoe e-health past binnen Vilente, maar ook hoe deze oplossingen kunnen worden ingezet binnen de regio als geheel.

Vilente heeft vijf belangrijke pijlers op het gebied van e-health:

 1. Extramuraal: (digitale) zorg op afstand.
 2. Intramuraal: gericht op doelmatige zorg; o.a. cliëntgericht roosteren.
 3. Behoud medewerkers: digivaardig maken van medewerkers.
 4. Datagedreven (samen)werken: BI ontsluiten vanuit verschillende bronnen.
 5. Samenwerking in de regio:
  - hoe wordt ervoor gezorgd dat de cliënt thuis uniform wordt bediend?
  - hoe kunnen processen worden geoptimaliseerd over zorgaanbieders heen?
  - datagedreven samenwerking in de regio.
Vilente gaat de komende drie jaar aan deze veranderingen werken. Een visie op het gebied van e-health is de eerste stap. Tijdens de visievorming wordt nagedacht over de snelheid en prioritering van de voorgestelde veranderingen. Het resultaat is een gedragen visie op het gebied van e-health die past bij de regionale opgaven en de cliënt, en zal zorgen voor een optimalisatie in de samenwerking met de verschillende ketenpartners.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.