Eenvoudige en kosteneffectieve monitoring van waterkwaliteit | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Eenvoudige en kosteneffectieve monitoring van waterkwaliteit

Sinds 1999, is het Southern Institute of Water Resources Planning (SIWRP) in opdracht van het Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) het programma monitoring waterkwaliteit aan het implementeren in de Mekong Delta. Het meetnet bevat 12 meetstations, waar eenmaal per maand een meting wordt gedaan. Uit de eerste metingen is gebleken dat de industrie lokaal het water vervuild dat gebruikt wordt door bewoners als basisbehoefte. Daarnaast is de visteelt een bron van vervuiling door de chemicaliën die in deze sector worden gebruikt. Echter, het SIWRP geeft aan dat het huidige meetnet nog niet voldoende inzicht in de waterkwaliteit geeft om effectief in te grijpen. Daarvoor is de frequentie en dichtheid van de metingen te laag, zijn de probleemgebieden niet allemaal helder en is het bewustzijn wat betreft milieubedreigingen bij de bevolking te laag. Met dit pilotproject wordt het gemak en het nut van een meetinstrument voor waterkwaliteit gedemonstreerd voor de lokale markt. Vervolgens wordt onderzocht hoe dit instrument en de bijbehorende service succesvol op de markt kan worden gebracht: het opschalen van de technische productie, en wie potentiële eindgebruikers zijn, het opschalen van het gebruik.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.