Efficiënte Biomassa Logistieke Ketens voor Nederland (BioLogiK NL) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Efficiënte Biomassa Logistieke Ketens voor Nederland (BioLogiK NL)

Doel:
Het doel van dit project is om aan te wijzen welke bestaande infrastructuur aangepast en verbeterd moet worden en waar nieuwe infrastructuur (voorbewerkings-, transport- en overslagcapaciteit) zowel in de exporterende landen als ook in Nederland en omringende landen noodzakelijk is.

Korte omschrijving:
De aanpak van dit project bestaat uit:
a) een analyse van de opties om bestaande infrastructuur te verbeteren c.q. ontwerp van nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld nieuwe biomassa terminals, aanpassing van bestaande bulk carriers & rail cars, inzet van geavanceerde voorbewerkingstechnologieën als torrefactie en pyrolyse);
b) geografisch expliciet de geoptimaliseerde routes (mbt tot schaal, aantal keren overslag, load factor van de gebruikte capaciteit, combinatie van verschillende stromen, etc.) te modelleren uit vier landen/wereldregio’s, en de mogelijke kostenreducties te kwantificeren.
Deze integrale aanpak tussen enerzijds de totale logistieke keten en anderzijds de concrete handling binnen de keten is uniek en nodig om in te spelen op de verwachte ontwikkelingen in het biomassa landschap.

Aanleiding:
Zoals in het op SER Energie-akkoord beschreven zullen er in 2020 25 PJ finale energie (elektriciteit) door middel van bij- en meestook opgewekt worden, overeenkomstig met ca. 3,5 miljoen ton houtpellets. Gezien het relatief beperkte potentieel biomassa in Nederland zal tot 90% hiervan geïmporteerd worden; zeer waarschijnlijk vanuit buiten de EU. De kosten voor geïmporteerde biomassa bepalen een groot gedeelte van de kosten van de geproduceerde elektriciteit. In veel (internationale) vaste biomassaketens zijn de kosten voor het voorbewerken (b.v. pelletiseren), transporteren en over- en opslaan significant, typisch tussen één derde en de helft van de totale geleverde kosten in de haven van Rotterdam.

Resultaat:
Het resultaat is een rapportage die de deelnemende bedrijven, maar ook bij voorbeeld Nederlandse en buitenlandse investeerders opties toont om bestaande of toekomstige ketens te verbeteren / efficiënt op te
zetten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.