Elektriciteit leverende kassen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Elektriciteit leverende kassen

Ze vormen eigenlijk een enorm soort zonnepaneel, de 10.000 ha. kassen in Nederland. Deze gedachte dreef Agrotechnology en Bosman Kassenbouw om te onderzoeken hoe je kassen kunt omtoveren tot energiebron. Veel energie gaat momenteel verloren, mede doordat in de zomer overtollige zonnewarmte wordt afgevoerd, terwijl die in de winter juist van pas zou komen.

Aanleiding
Onderzoek naar kassenbouw is tot nu toe vooral gericht op energiebesparing. Maar wat als kassen zelfvoorzienend zouden zijn in energie of zelfs energie overhouden?

Een gemiddelde Nederlandse kas verliest per m 2 jaarlijks 30 m 3 aardgasequivalenten, ofwel 1050 MJ. Oorzaken zijn: lage isolatiewaarde van het glazen kasdek en de metalen constructie, beperkte benutting van zonne-energie (overtollige zomerwarmte wordt verspild in plaats van gebruikt in de winter), geen energiezuinig systeem voor ontvochtiging én het verstoken van extra aardgas in het teelt(zomer)seizoen voor CO 2 –dosering. Van het zonlicht gebruikt de plant maar een beperkt energiedeel van het zonlicht spectrum (het PAR deel, 45%). De rest van de energie (NIR-deel, 55%) zorgt voor overtollige zomerwarmte in de kas.

Project
Dit project onderzoekt in 5 stappen hoe je nadelen kunt wegnemen en van de kas een energiebron maakt:
  1. Scheiding van zichtbaar licht (PAR), noodzakelijk voor planten, en warmtestraling (NIR). Hoe laat je het groeilicht optimaal door en reflecteer je warmtestraling?
  2. Concentratie van de warmtestraling met een lichttransparante spiegel. Voordeel is dat zo weinig oppervlak nodig is voor energieopwekking, zodat groeilicht blijft binnenvallen.
  3. Omzetting van geconcentreerde warmtestraling naar elektrische energie met zonnecellen of warmtecollectoren.
  4. Integratie van een kas en het zonne-energiesysteem.
  5. Bouwen en testen, monitoring van van de uur-, dag- en jaar energieopbrengst. Daarna de teeltaspecten testen in praktijkomstandigheden.
Doel
Een maximale opbrengst van duurzame energie, met zo min mogelijk verlies van zichtbaar licht; overtollige zonne-energie direct omzetten in elektrische energie en benutbare warmte(opslag); behoud van gewasproductie in de kas.

Resultaat
Eindrapport (WUR, december 2008): een cirkelvormig dubbelglas kasdek met reflecterend NIR-folie blijkt als 30-voudige concentrator te voldoen. De meetresultaten in 2009 waren uitermate bevredigend. Er is nog een vereenvoudiging in het ontwerp en een kostenreductie nodig, voordat het systeem over 10 jaar rendabel in de markt wordt gezet.

Winst
Nationaal kan het project 60 PJ aan duurzame energie opleveren. Bijkomend doel is meer productiewaarde van de teelt door meer zonlicht en een hogere CO 2 -concentratie.

NB: de EOS Demo 11039 demonstreert een variant op deze zon-pv oplossing: geen gebogen glasdek, maar een vlak glasdek voorzien van een concentrerende fresnel-lens.

Titel:

Elektriciteit leverende kassen

Penvoerder:

Agrotechnology & Food Innovation

Contactpersoon:

Dr. Ing. P.J. Sonneveld, G.L.A.M. Swinkels e.a.

Adres:

Postbus 17, 6700 AA Wageningen, bezoekadres Bornsesteeg 59, 6708 PD, Wageningen

Telefoonnummer:

0317-476438

E-mail:

piet.sonneveld@wur.nl

Website:

www.glastuinbouw.wur.nl

Partners:

Bosman BV Kassenbouw

Looptijd:

01-02-2005 – 31-12-2009

Innovatieagenda:

Energie Onderzoek Subsidie: Lange Termijn

Projectnummer:

EOSLT01008Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.