Elektronische toedienregistratie Zorg aan huis Lyvore | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Elektronische toedienregistratie Zorg aan huis Lyvore

Lyvore, De Bilthuysen en De Brug bieden verpleging, verzorging, begeleiding en dagbesteding aan zelfstandig wonende cliënten. Wij komen tegemoet aan de wens van de cliënt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met behoud van eigen regie. Door middel van het inzetten van elektronische toedienregistratie met de Medimo applicatie willen we binnen de extramurale zorg de medicatieveiligheid borgen en verbeteren. De medicatietoediening en medicatiecontrole wordt digitaal vastgelegd. Het inzetten van elektronische toedienregistratie zal tijd besparen omdat altijd de actuele medicatie voorhanden is, er geen tijd meer besteed hoeft te worden aan het verwisselen van de papieren toedienlijsten en er minder tot geen onduidelijkheden zullen zijn bij wijzigingen van medicatie. Bij het inzetten van andere zorgmedewerkers dan de vaste medewerkers is de medicatie digitaal in 1 oogopslag duidelijk. Deze ondersteuning en tijdsbesparing is cruciaal in de huidige arbeidsmarkt en is juist in de Covid periode van groot belang gebleken. Daarnaast biedt de applicatie de mogelijkheid om afstand te bewaren tot cliënten en verdere besmetting tegen te gaan. De implementatie zal in samenwerking met de leverancier gedaan worden. De leverancier is reeds geselecteerd omdat deze veel voordelen biedt zoals onder andere koppeling met ECD. De elektronische toedienregistratie zal door de projectleider in samenwerking met de teams, manager extramurale zorg en de leverancier geleidelijk in alle teams uitgerold worden. Te beginnen met 2 teams(die ook samenwerken), gevolgd door 2-3 teams, die eveneens veel met elkaar samenwerken, per 3 weken. De activiteiten die tijdens de voorbereiding en implementatie plaats zullen vinden worden uitgebreid beschreven onder het kopje Planning. De rode draad die gevolgd wordt is voorbereiden, trainen, starten en evalueren. Er zal gelijk na de training gestart worden met de elektronische toedienregistratie zodat de informatie vers en niet achterhaald is. Tijdens de training wordt ook geoefend zodat de medewerkers de eerste ervaring al hebben. De voortgang wordt geëvalueerd door middel van het beheerportaal in Medimo. Hierin kan men onder andere zien hoeveel giften er zijn afgetekend, hoeveel vergeten giften er zijn en hoe veel dubbele controles er plaats hebben gevonden. Daarnaast zal er na 3 en 6 weken mondeling geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd worden met de gestarte teams.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.