ELYgator | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ELYgator

Het doel van het ELYgator-project is de ontwikkeling, constructie en inbedrijfname van een electrolyser voor de grootschalige productie van hernieuwbare waterstof en zuurstof voor applicatie in de industriële- en mobiliteitssector en het opzetten en implementeren van de benodigde (infra)structuur en (management)systemen om de totale waardeketen van hernieuwbare productie tot eindgebruiker te faciliteren.
Onderdeel hiervan is het implementeren van een kosteneffectief en -efficiënt elektrolyseproces middels de combinatie van enkele innovatieve oplossingen in een integraal ontwerp. ELYgator is een 200 MW installatie met hybride technologie (PEMEL/AEL), dit ten behoeve van de optimalisatie van o.a. "response time" en ruimtegebruik op de fysieke locatie. Ook functioneert ELYgator op hernieuwbare energie, dit om haar eigen emissie te reduceren en om te fungeren als een "virtual storage" voor de fluctuerende productie van hernieuwbare (wind)energie in de omgeving.

Hernieuwbare waterstof, geproduceerd door middel van elektrolyse en uitsluitend gebruik makend van hernieuwbare energiebronnen, wordt gezien als één van de veelbelovendste manieren om de uitdagingen aan te gaan op het gebied van klimaat en energie.
Het Nederlandse kabinet voorziet een grote rol voor waterstof in een gedecarboniseerd energiesysteem. Het kabinet verwijst hierbij naar een aantal studies waarin wordt gesteld dat, bij een volledig duurzame energievoorziening tegen 2050, tenminste 30% van de finale energieconsumptie wordt voorzien door gasvormige energiedragers.
Het ELYgator-project beoogt de implementatie van de productie van hernieuwbare waterstof op industriële schaal en het daarbij demonstreren van de technische en commerciële aspecten. Daarnaast wordt een volledige waardeketen en infrastructuur opgezet. Hiermee tracht Air Liquide haar bijdrage te leveren aan een duurzame (waterstof)economie in het algemeen en de doelen van het Nederlands kabinet in het bijzonder.

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het ELYgator-project, waarbij alle technische componenten van de installatie en de potentiële uitdagingen zijn geïdentificeerd. Dit document is als bijlage toegevoegd aan de Project Portfolio (Annex VI Feasibility Study). Daarnaast is er door een onafhankelijke partij een technische due diligence uitgevoerd (zie Annex VII Techical Due Diligence van de Project Portfolio en hoofdstuk 8 van Annex VI Feasibility Study), waarbij een beoordeling is gemaakt van o.a. productiecapaciteit, innovatieve en technologische maturiteit, fabrieksontwerp - en integratie en algemene prestaties.
Met deze basis is een plan opgesteld om tot uitvoering te komen, met daarbij een werkplan inclusief werkpakketten, een overzicht van verschillende project-mijlpalen en een detailplanning.

Het resultaat is een 200 MW installatie met hybride technologie (PEMEL/AEL).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.