Emogy | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Emogy

Autismepunt is een zorgaanbieder die volledig is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van mensen met autisme. Dit is een geheel pakket van begeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling.
Autismepunt heeft momenteel 700 cliënten en 65 medewerkers, waarvan 10 zelf de diagnose autisme hebben.

De cliënten van Autismepunt moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Daarbij hebben ze voornamelijk hulp nodig bij het herkennen van en het omgaan met eigen stress en emotie. Mensen met autisme hebben hier moeite mee, waardoor ze de grip op een situatie kunnen kwijtraken, zich onveilig of gestrest kunnen voelen.

Werkproces voorheen
Zorgbegeleiders stellen in praktisch alle zorginstellingen samen met de cliënt en hun omgeving een papieren signaleringsplan op. Met dit plan dienen mensen met autisme vroegtijdig te leren herkennen wanneer ze 'uit balans raken', zodat ze dit bij een begeleider kunnen aangeven en escalatie kan worden voorkomen.

Werkproces gedigitaliseerd
Autismepunt heeft dit signaleringsplan in samenwerking met NICE Innovations gedigitaliseerd en doorontwikkeld tot een app voor de cliënt en een BackOffice applicatie voor de zorgbegeleider. De cliënt heeft daardoor nu altijd en overal zijn signaleringsplan bij de hand en kan, door middel van registratie van energie en emotie op het juiste moment de juiste adviezen ontvangen om escalatie te voorkomen, zonder tussenkomst van de persoonlijk begeleider. Het gaat om persoonlijke invulling (via zelfregistratie) van het zich voordoen van stress en emotie op een bepaalde locatie bij een bepaalde gebeurtenis. Daarnaast wordt door de cliënt zélf ingegeven informatie direct inzichtelijk gemaakt in een dashboard én voor zorgverleners in een het zorgverlenersdashboard, zodat de bestaande relatie met zorgbegeleiders, wordt verdiept en inhoudelijk wordt versterkt, maar waardoor tijd van de zorgbegeleider uiteindelijk wordt verminderd.

De ervaringen van zorgprofessionals en cliënten zijn positief. Cliënten ervaren meer inzicht in energie en emotie, krijgen meer regie, en leren tevens dat deze twee factoren los staan van elkaar.

Professionals zien sneller waar moeilijkheden voor hun cliënten zitten en kunnen hier sneller op acteren, eventueel nu vaker op afstand, en zij kunnen de begeleiding nog gerichter opstellen. Op basis van grote hoeveelheden cliëntdata, die door digitaliseren van het signaleringsplan nu beschikbaar komt, worden betrouwbare en betekenisvolle zorgadviezen gegeven aan de doelgroep. Het gaat erom data op de juiste manier te interpreteren, zodat het eindproduct als e-health-oplossing:

  1. taken van zorgbegeleiders overneemt (= kostenbesparing);
  2. zorg verplaatst naar de leefomgeving van de cliënt thuis;
  3. een verhoging stimuleert van de participatiegraad in de samenleving (naar wens en vermogen) van mensen met een chronische aandoening (in dit geval autisme).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.