Energie Aanpak | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energie Aanpak

Deventer Energieke Aanpak staat voor een consortium van diverse partijen: de gemeente, marktpartijen, woningcorporaties en het Sociaal Werkvoorzieningsschap. De kern van de aanpak is een combinatie van de aanpak van de corporaties met een goed aanbod voor de particulieren. Na de start is deze aanpak aangevuld met het initiëren en faciliteren van bewonersinitiatieven.

Twee deelprojecten

Bewoners die aan de slag willen met energiebesparing kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het consortium, door middel van flyers, het organiseren van bewonersavonden, en met een goed aanbod op het moment dat zij bepaald hebben wat zij willen.

De aanpak startte met twee deelprojecten vanuit het corporatiebezit. Daarbij gold de norm van 70% deelname; die prestatienorm is doorgezet naar het contract met de aannemer. De aannemer heeft in een vrij korte periode een deelname van 90% weten te bereiken.

Leerpunten

Tip: begin op tijd, want de voorbereiding duurt altijd langer dan tevoren ingeschat. De kunst is om op het goede moment kleinschalig te starten. Zodat je een goede methode kunt vinden om zaken grootschalig aan te pakken, die uiteindelijk moet resulteren in de aanpak van duizenden woningen.

Bouwtechnische maatregelen

Isolatie van muren en glas en de aanpak van cv-installaties.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.