Energie-Demonstratieproject Nieuw-Amstel | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energie-Demonstratieproject Nieuw-Amstel

Door de woning- en glastuinbouw aan elkaar te koppelen, kun je op een duurzame en bedrijfseconomisch verantwoorde manier energie opwekken en gebruiken. Dit project vervult een belangrijke pioniersrol.

Zonneterp & energieproducerende kas
De innovatieve concepten 'Zonneterp' (een kringloopcomplex met agrarische en stedelijke functies) en de 'Energieproducerende Kas' streven naar ecologische winst (duurzaamheid) gecombineerd met economisch en maatschappelijk rendement. In dit demonstratieproject past een consortium van private bedrijven het warmtesysteem uit het Zonneterpconcept in de praktijk toe. Met bekende technieken en technologieën realiseert het project een zeer efficiënt (en voor Nederland uniek) energiesysteem.

Doel warmtesysteem
Doel van het warmtesysteem is dat het warmteoverschot van de rozenkas in Nieuwveen 83 nabijgelegen nieuwbouwwoningen verwarmt. Doordat voor het verwarmen van de huizen geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn, is een aanzienlijke aardgasbesparing mogelijk.

Eisen warmtesysteem
Het comfortniveau mag niet onderdoen voor traditionele vormen van verwarming. Bovendien mogen de energiekosten voor de bewoners niet hoger liggen dan gebruikelijk en dient de installatie betrouwbaar en bedrijfszeker te functioneren. Ook de rozenkweker moet, in de vorm van hogere opbrengsten en een effectiever werkende organisatie, profijt hebben van het systeem.

Fase 1: gesloten kas
De eerste fase is de rozenkas ombouwen tot een gesloten kas (fase 1). Warmtewisselaars onttrekken overtollige warmte aan de kas en een aquifer slaat de warmte op. Deze warmte verwarmt de kas en de woningen in koude perioden.

Fase 2: warmte leveren
De tweede fase behelst het leveren van warmte. De projectwoningen krijgen een lagetemperatuurverwarming (LTV). In een van de woningen vindt een praktijktest plaats met zeer-lage-temperatuurverwarming (ZLTV). In de zomer wordt hetzelfde systeem ingezet voor het koelen van de woningen. Bovendien wordt met de warmte uit de kas ook warm tapwater bereid, waardoor de energie-efficiëntie een maximale omvang bereikt.

Fase 3: CO2 leveren
De laatste fase richt zich op het leveren van overtollig CO2 aan de naastgelegen rozenkwekerij.

Energiebesparing
Naar verwachting levert deze vernieuwende aanpak een aanzienlijke energiebesparing op. Binnen het project gaat het om het equivalent van 1.170 ton CO2 op jaarbasis. In de toekomst zullen waarschijnlijk andere warmteafnemers en -aanbieders zich bij het initiatief aansluiten. Op termijn kan het systeem uitgroeien tot een volwaardige stadsverwarming voor Nieuwveen.

Titel Energie-Demonstratieproject Nieuw-Amstel
Penvoerder Eurich Consultancy & Management
Contactpersoon Mevr. U.M. Eurich
Adres Legmeerdijk 243, 1432 KB AALSMEER
Telefoonnummer 020 441 85 73
E-mail info@eurich-consultancy.nl
Website www.energieuitdekas.nl
Partners Rozenkwekerij G.J.H. van der Weijden, Fiwihex International BV, Ceres Projecten, Lek/Habo Groep BV
Looptijd 1/10/2005 - 30/9/2008
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO03024

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO03024_...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.