Energie opslaan in een aloude methode van schalen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energie opslaan in een aloude methode van schalen

De huidige energiesector kent nog veel problemen als het gaat om opslag van opgewekte energie.
Doordat er geen goede opslag methode is zijn de beschikbare methode van energieopwekking niet zo effectief als zou moeten.
De vraag voor energie loopt niet gelijk met het aanbod en bijvoorbeeld de kerncentrales in Frankrijk kunnen de energie die ze opwekken in de nacht amper kwijt terwijl er op bepaalde momenten overdag juist weer een tekort is.
Dit geld ook voor onder andere zonnecellen, windenergie en waterkrachtcentrales. Vraag en aanbod lopen niet gelijk en daardoor daalt de efficiëntie van deze energie opwekkers enorm. Om beter met onze natuurlijke voorraden om te gaan, maar ook de toch al aanwezige bronnen te benutten is het noodzakelijk dat er gewerkt gaat worden aan een efficiëntere manier om energie voor langere tijd op te kunnen slaan. Dit opslaan dient zodanig te gebeuren dat bij de productie van dit apparaat geen stoffen gebruikt worden die schade doen ontstaan aan het milieu en ook dient het apparaat een minimum aan energieverlies te hebben tijdens de opslag maar ook tijdens het weder afgeven van de energie. Op dit moment zijn hier geen goede methoden voor.
De batterijen (ook die van Tesla) hebben een erg groot verlies aan energie door de tijd heen en bij het weer afgeven gaat er nog meer verloren. Ook is er voor batterijen een en ander aan grondstoffen nodig die erg schaars zijn en die daardoor onder andere mijnbouw vergen. Dit is geheel onwenselijk. Doel is om een apparaat te ontwikkelen die prijs/kwaliteit combineert met efficiëntie.
Wij hebben na jaren van berekenen uitgerekend dat het mogelijk moet zijn om energie op te slaan in een aloude methode van schalen. In dit haalbaarheidsproject zullen we het benodigde vooronderzoek doen benodigd om in een volgende fase een prototype te bouwen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.