Energiesprong Amsterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energiesprong Amsterdam

Kern van de aanpak is de ondersteuning van verenigingen van eigenaren, een groep die in Amsterdam groeit, juist door de verkopen door woningcorporaties. In Amsterdam zijn er nu 16.000 Vve's, en dat worden er steeds meer. Amsterdam richt zich op een doelstelling van 2000 woningen.

Vve's hebben enerzijds het idee dat ze het zelf moeten doen, omdat ze weinig ondersteuning krijgen van Rijk en gemeente. Anderzijds hebben vve's vaak niet het idee dat ze als groep veel meer kunnen doen dan wanneer ze alleen zijn.

Vertraging

Het project heeft een vertraging gehad, maar maar kon daarna breed uitrollen. De vertraging kwam doordat er met een groep mensen die elkaar niet echt kennen zaken georganiseerd moesten worden. De aandacht lag in het begin lang op financiering door grote financieringsmaatschappijen, terwijl er zich ook een economische crisis, een bankencrisis, af ging spelen. Daardoor vielen die grote partijen om. Er begon een zoektocht naar andere partijen die een financieringsconstructie konden opzetten voor de vve's. Dat is gelukt, maar het heeft wel veel tijd gekost.

De juiste mensen op de juiste plek

Tip: het moet als team klikken. Dus, zorg ervoor dat je een goed gevoel hebt bij de mensen met wie je zo intensief gaat samenwerken en zorg ervoor dat je de juiste mensen voor de juiste klussen hebt. Je moet een zekere ondernemerszin hebben en een zekere vorm van lef.

Openheid en vertrouwen

De ervaring is dat er niet gemakkelijk samengewerkt wordt, maar dat er stellingen worden ingenomen en dat er geredeneerd wordt vanuit de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer. Terwijl het een gezamenlijke excercitie moet zijn. Daarvoor is openheid nodig en vertrouwen, onderling maar ook van het Rijk. Om het het samen te klaren.

Als er straks opgeschaald gaat worden, is het belangrijk dat mensen enthousiast gemaakt kunnen worden.

De maatregelen

De bouwtechnische maatregelen zijn dezelfde als voor alle andere projecten: isolatiemaatregelen voor vloeren, wanden en plafonds, dubbel glas, vernieuwing van cv-ketels als dat nodig is. Verder hebben veel mensen ambities op het gebied van zonnepanelen; dat is een belangrijke trigger geworden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.