Energiezuinig drogen van gezonde voeding | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energiezuinig drogen van gezonde voeding

In dit project doen drie AIO’s van Wageningen Universiteit onderzoek naar een nieuwe manier voor lagetemperatuurdrogen van levensmiddelen met behulp van adsorbentia. Dit kan veel energie besparen.

Aanleiding: veel energie gaat verloren bij drogen
De industrie heeft grote belangstelling voor deze nieuwe manier van lagetemperatuurdrogen, mits de productkwaliteit minimaal behouden blijft. Daarom wordt een geïntegreerde benadering gehanteerd. De Nederlandse industrie gebruikt nog steeds veel energie om te drogen.

Project: technologie voor lagetemperatuurdrogen
TNO Kwaliteit van Leven en Wageningen Universiteit denken in dit project een doorbraak te kunnen realiseren die efficiënter is, met de ontwikkeling van droogprocessen op basis van adsorbentia. Omdat het gaat om het drogen van levensmiddelen, is het voor de acceptatie door de industrie van doorslaggevend belang dat de productkwaliteit minimaal wordt behouden. Het gaat hierbij om uiterlijk, structuur, geur en smaak, en in toenemende mate ook het behoud van gezondheidsbevorderende stoffen. De te ontwikkelen innovatieve technologie voor lagetemperatuurdrogen op basis van adsorbentia biedt hiervoor goede mogelijkheden.

Behoud van gezondheidsbevorderende componenten
Naast gemak en houdbaarheid van voedingsmiddelen wordt behoud van gezondheidsbevorderende componenten in gedroogde producten steeds belangrijker. Dit vereist een doorbraak om de bestaande technologie voor lagetemperatuurdrogen energiezuinig te maken. Vanuit dit perspectief gaan drie AIO-onderzoekers van Wageningen Universiteit studie verrichten naar drie onderwerpen:
  • het gehalte en de bio-beschikbaarheid van gezondheidsbevorderende componenten in gedroogde producten (in relatie tot het droogproces)
  • een systeemaanpak voor interactie tussen proces, product en energieverbruik
  • en de ontwikkeling van lagetemperatuuradsorptiedrogers
In het project brengt TNO Kwaliteit van Leven kennis in over de industriële praktijk. Dit instituut heeft evenals Wageningen Universiteit veel kennis in huis op het gebied van adsorptiedrogen. Voor de begeleiding van het project is een industriële klankbordgroep opgericht van partijen uit de belanghebbende industrie.

Titel:

Energiezuinig drogen van gezonde voeding

Penvoerder:

Wageningen Universiteit

Contactpersoon:

de heer A.J.B. van Boxtel

Adres:

Postbus 17, 6700 AA WAGENINGEN

Telefoonnummer:

0317 – 48 49 55

E-mail:

ton.vanboxtel@wur.nl

Website:

-

Partners:

TNO Kwaliteit van Leven

Looptijd:

1 januari 2009– 31 december 2012

EOS-regeling:

Lange Termijn

Projectnummer:

LT07043Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.