EOS Consortium PEMFC, 2008 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

EOS Consortium PEMFC, 2008

Misschien wel het belangrijkste type brandstofcel voor de toekomst is de PEM-brandstofcel. Op een aantal gebieden zijn echter nog verbeteringen nodig om de PEMFC voor grootschalige commerciële toepassing geschikt te maken. Het EOS-consortium PEMFC (ECN, NedStack) ontwikkelt de benodigde kennis en technologie.

Aanleiding: verbetering PEM-brandstofcel
Het vervangen van de klassieke verbrandingsmotor door brandstofcellen op waterstof levert voordelen op. Een lager energieverbruik, en ook de emissies van CO2, kleine deeltjes en geluid liggen veel lager. De voornaamste technologie, zeker voor voertuigtoepassing, is de PEM-brandstofcel ( PEMFC: Proton Exchange Membrane Fuel Cell ). Op een aantal gebieden zijn nog verbeteringen nodig: rendement, levensduur, afmetingen, bedrijfstemperatuur, systeemcomplexiteit en kosten.

Project: vier speerpunten onderzoek
Speerpunten van het onderzoek zijn 1) het protongeleidende membraan 2) de katalytisch actieve elektroden 3) de flowplaten waaruit een stack is opgebouwd en 4) het systeem als geheel.

Doel: elektrisch rendement omzetting waterstofgas verhogen
Doel is elektrisch rendement van de omzetting van waterstofgas van ten minste 50 procent. De levensduur voor mobiele toepassingen moet minimaal 5.000 uur zijn, voor stationaire toepassingen circa 40.000 uur. Het belangrijkste doel voor de bedrijfstemperatuur is een verhoging van circa 70 °C naar 100-150 °C, door de ontwikkeling van een elektrolytisch membraan.

Resultaten
Door dit project is er meer kennis over levensbedreigende condities en processen, proof-of-concepts van nieuwe materialen, bijvoorbeeld nanogestructureerd elektrodemateriaal, en een beter ontwerp van de totale eenheden (stacks), om deze robuuster en goedkoper te maken.

Dit project is een voortzetting van LT06005.

Titel:

EOS Consortium PEMFC, 2008

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer Bert Rietveld

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 224 56 4452

E-mail:

g.rietveld@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl

Partners:

NedStack Fuel Cell Technology BV en TU Eindhoven

Looptijd:

1 april 2008 - 31 maart 2009

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT07005Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.