EOS consortium SOFC | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

EOS consortium SOFC

Vaste oxide brandstofcellen (SOFC's) moeten op een veel lagere temperatuur elektriciteit kunnen produceren. Pas dan kan de technologie kostenefectief worden, mede door de langere levensduur en een simpelere constructie.

Aanleiding: nadelen SOFC-technologie
De vaste oxide brandstofcel (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) is een veelbelovende technologie voor een milieuvriendelijke en efficiënte omzetting van fossiele brandstoffen en waterstof naar elektriciteit en warmte. Deze technologie is echter nog niet doorgebroken, vooral door een aantal gevolgen van de hoge bedrijfstemperatuur van circa 950 °C . Bij deze temperatuur degraderen de componenten relatief snel en zijn speciale materialen nodig waardoor ook de kathode vergiftigt.

Project: SOFC bij lagere temperatuur
Het consortium ontwikkelt een SOFC die kan werken bij een temperatuur van circa 600°C. Hiervoor is niet alleen nieuwe technologie voor een enkele cel nodig, maar ook voor de stapeling van SOFC's tot stacks. Daarbij is vooral het voorkomen van chroomvergiftiging van de kathode essentieel.

Het onderzoek naar een nieuwe celtechnologie betreft fundamenteel onderzoek naar de drie hoofdbestanddelen van de SOFC: de anode, de elektrolyt en de kathode. Het onderzoek naar een nieuwe stacktechnologie is gericht op de ontwikkeling van afdichtingen, een barrièrelaag voor Cr op de scheidingsplaat en de contactlaag.

Dit project is een voortzetting van LT06009.

Titel:

EOS consortium SOFC

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer G. Rietveld

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 44 52

E-mail:

g.rietveld@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl/

Partners:

Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Euro-Techniek-Eindhoven BV en InDEC Pilot Productions BV

Looptijd:

1 april 2008 - 31 maart 2009

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

horizon Projectnummer:

LT06009


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT04009...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.