eRevalidatie met centraal neurologisch letsel: opschaling van blended care | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

eRevalidatie met centraal neurologisch letsel: opschaling van blended care

Dit project wordt gerealiseerd door Adelante en CZ, die samen het innovatiecluster 'eRevalidatie met centraal neurologisch letsel' vormen. In dit project worden de volgende e-health oplossingen opgeschaald: videocommunicatie met ZOOM en het aanbieden van individuele digitale oefenschema's middels het oefenportaal Telerevalidatie.nl.

Door het toepassen van deze oplossingen als blended care:

  • neemt het zelfmanagement en de eigen regie van cliënten toe;
  • worden mantelzorgers ondersteund in hun zorgtaak;
  • kunnen zorgverleners een gelijke of zelfs betere kwaliteit van zorg leveren; en
  • kunnen zorgverzekeraars meer mensen met een zorgvraag helpen bij gelijkblijvende kosten.

De hoofddoelstelling van het innovatiecluster is dat 80% van de revalidanten met blijvende beperkingen door centraal neurologisch letsel thuis gebruik maakt van minimaal één van deze e-health oplossingen. Dit komt neer op 3.000 mensen die kampen met de gevolgen van een CVA, dwarslaesie of Cerebrale Parese. Om dit te realiseren werkt het innovatiecluster nauw samen met de diverse leveranciers en binnen het landelijke Samenwerkingsverband eRevalidatie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.