eVisio de toekomst is nu! | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

eVisio de toekomst is nu!

The best way to change the future is to design it: aan de hand van deze quote heeft Koninklijke Visio het afgelopen jaar gewerkt aan het verder digitaliseren van haar dienstverlening. In dat kader is Visio in 2022 gestart met een pilot om revalidatietrajecten hybride aan te bieden.

Middels het online platform Telerevalidatie zijn in de tweede helft van 2022 tien professionals gestart met het bieden van hybride zorg voor de revalidatieproducten IH-kijktraining, maatschappelijk werk en een fietstraining voor kinderen. In deze pilot hebben in totaal 30 cliënten daar gebruik van gemaakt. De eerste resultaten zijn positief. Daarom is Visio voornemens dit initiatief in 2023 op te schalen, in nauwe afstemming met zorgverzekeraar DSW.

Doelgroep: cliënten met een visuele beperking, die digivaardig zijn, eigen regie belangrijk vinden en die bij Visio gebruikmaken van de bovengenoemde revalidatieproducten.

In de periode Q2 2023 t/m Q1 2024 richten we ons op de volgende hoofddoelstellingen:

  1. Opschalen van het gebruik van het portaal Telerevalidatie met een factor 5 naar ongeveer 50 behandelaren en 200-250 cliënten.
  2. Realiseren van benodigde randvoorwaarden: toegankelijkheid van het Telerevalidatie-portaal voor de doelgroep van Visio, scholing van behandelaren en het digitaliseren van content.
Daarnaast verkent Visio duurzame bekostigingsmodellen voor hybride zorg in visuele revalidatie en monitort men de ervaringen met deze vorm van dienstverlening op het gebied van o.a. kwaliteit en doorlooptijd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.