Exergetische Systeembenadering – voor een efficiënte, mensvriendelijke en betaalbare inzet van energie in de gebouwde omgeving | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Exergetische Systeembenadering – voor een efficiënte, mensvriendelijke en betaalbare inzet van energie in de gebouwde omgeving

Uit oogpunt van energie-efficiëntie is het van belang de inzet van hoogwaardige energiebronnen voor het verwarmen, koelen en ventileren van gebouwen te verminderen. Nieuwe ontwerpparadigma’s, waarin interdisciplinaire kennis en inzichten zijn geïntegreerd, moesten dit vergemakkelijken.

Aanleiding: inzet hoogwaardige energie voor levering laagwaardige energie
In de gebouwde omgeving wordt hoogwaardige energie ingezet om laagwaardige energie te leveren ten behoeve van menselijk thermisch comfort. Een betere afstemming tussen de kwaliteitsniveaus van energievraag en -voorziening heeft in principe potentie om het gebruik van fossiele én vernieuwbare energiebronnen voor verwarming, koeling en ventilatie te minimaliseren.

Om deze afstemming te bereiken, waren echter interdisciplinaire kennis en toegankelijke methodieken vereist, die ontwerpers, investeerders en gebruikers in staat stelden om verbetermogelijkheden en knelpunten te identificeren, te kwantificeren en te vertalen in integrale ontwerpbeslissingen.

Project: minder inzet van fossiele als vernieuwbare energiebronnen
Dit project van de drie Nederlandse technische universiteiten beoogde bij te dragen aan een substantiële vermindering van de inzet van zowel fossiele als vernieuwbare energiebronnen voor de genoemde gebouwgebonden functies. Deze vermindering berustte op een nauwkeurige match tussen energievraag en -aanbod vanuit de drie pijlers van duurzaam ondernemerschap: ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’.

People
Het onderdeel ‘people’ richtte zich op het vergroten van de kennis over de wijze waarop een laag exergiesysteem (een systeem dat functioneert met weinig behoefte aan hoogwaardige energiebronnen) voor de levering van warmte, koude en ventilatie toegepast kon worden om een comfortabel binnenklimaat te creëren. De TU Eindhoven heeft hiervoor een geavanceerd thermofysiologisch model van de mens gebruikt.

Planet
In het onderdeel ‘planet’ is gezocht naar een samenhang op gebouw- en wijkniveau tussen de domeinen bouwkunde en energievoorziening. De TU Delft onderzocht ontwerpmaatregelen die de inzet van fossiele en vernieuwbare energiebronnen voor gebouwgebonden functies sterk konden terugdringen.

Profit
Binnen het onderdeel ‘profit’ zijn de domeinen exergie, energie en bouwkostenmanagement bijeen gebracht. Hierbij is gedeeltelijk uitgegaan van bestaande classificatie- en beoordelingstechnieken uit de investeringsleer en de bedrijfseconomie. De Universiteit Twente focuste op het zichtbaar en monetair maken van de opbrengsten en kosten van de in Delft bestudeerde systemen en interacties.

Bijdrage aan nieuwe IEA Annex
Het project diende als Nederlandse bijdrage aan een nieuwe IEA Annex, ‘Low Energy Systems for High Performance Built Environment’, die in voorbereiding was in het kader van het Future Building Forum. Daarnaast leverde het onderzoek inhoud aan de COSTeXergy-actie, die verkeert in de laatste beoordelingsronde binnen het COST Urban Civil Engineering-domein (COST is een Europees kennisnetwerk voor wetenschappers).

Titel

Exergetische Systeembenadering – voor een efficiënte, mensvriendelijke en betaalbare inzet van energie in de gebouwde omgeving

Penvoerder

Technische Universiteit Delft

Contactpersoon

Dr. Gijsbert Korevaar (tot 1/3/2007) en Dr. ElisaC. Boelman (vanaf 1/3/2007)

Adres

Postbus 5043, 2600 GA DELFT

Telefoonnummer

015 278 3659

E-mail

G.Korevaar@TUDelft.nl

Website

www.lowex.nl

Partners

TU Eindhoven, Universiteit Twente

Looptijd

1/11/2005 - 1/11/2009

EOS-regeling

Lange Termijn

Projectnummer

LT02003Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.