Financing facility for water and sanitation | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Financing facility for water and sanitation

Op dit moment is het lastig om in Afrika kleinschalige water- en sanitatiediensten te financieren. De Financing Facility beoogt de financieringsmogelijkheden van lokale banken te verruimen. In experimenten met Waste Venture Funds is gebleken dat met de beschikbaarheid van financiering de bedrijfsactiviteit in de sector toeneemt (de vraag was er al, maar kan nu door de financiering gerealiseerd worden). Deze groei van de markt biedt mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het project betreft het uitvoeren van een studie naar de haalbaarheid van een mechanisme voor de financiering door lokale (micro)financieringsinstituten van water- en sanitatievoorzieningen in huishoudens en voor de aanleg van deze voorzieningen door kleine bedrijven. Bij een positieve uitkomst van de haalbaarheidsstudie, wordt het opzetten van de ‘Financing Facility’ mogelijk in verschillende landen. De projectpartners zullen daar dan mogelijk bij betrokken worden. Het directe effect van de Financial Facility is de verruiming van het financieringsvolume voor kleinschalige water- en sanitatiediensten en de vergroting van de omzet in deze sector. De (indirecte) maatschappelijke en economische effecten zijn groot en een direct gevolg van de verbetering van de water- en sanitatie voorzieningen: verbeterde gezondheid (minder ziektes door schoon water en goede sanitatie), verbetering voedselkwaliteit en vergroting kwantiteit (o.a. door irrigatieprojecten), vergroten watervolume (bijv. terugwinning vervuild water).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.