a first in class antibody therapy to combat myocvardial ischemia-reperfusion injury | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

a first in class antibody therapy to combat myocvardial ischemia-reperfusion injury

In het Eurostars MYOB project zal het consortium, bestaande uit Oxitope Pharma, YUMAB, Amsterdam UMC, location AMC en Hannover Medical School, een first-in-class monoklonale antilichaamterhapie ontwikkelen ter bestrijding van myocardiale ischemie-reperfusieletsel (M-IRI) bij patienten met acuut coronair syndroom (ACS, bijvoorbeel een hartinfarct). ACS is een ernstige aandoening die wereldwijd 132 miljoen mensen treft en per jaar 1.8 miljoen mensen het leven kost. De huidige zorgstandaard is gericht op tijdige reperfusie en preventie,k maar er is geen therapie om schade aan het hart als gevolg van het reperfusieproces te voorkomen of te verminderen. Dergelijke schade kan 50% van de uiteindelijke omvang van het hartinfarct veroorzaken en kan leiden tot chronisch hartfalen en overlijden. Als gevolg hiervan blijven mortaliteit (22% in het eerste jaar) en morbiditeit na ACS-gebeurtenissen hoog, ondanks snellere reanimatie en betere zorg. Bij de ontwikkeling van de antilichaamtherapie vormen twee, reeds door Oxitope geïdentificeerde antilichamen het startpunt. Tijdens het project zullen de projectpartners antilichaamvariaties ontwikkelen (YUMAB) en hun werkin gevalueren in in-vitro (AUMC) en in-vivo (Hannover Medical School) onderzoeken. Het eindproduct is een ontwikkelingskandidaat die klaar is om verder getest te worden in veiligheids- en toxicologische onderzoeken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.