FLEXIBEL | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

FLEXIBEL

In de toekomst wordt een groot deel van de elektriciteit in woonwijken duurzaam opgewekt en aan het net afgestaan. Hierop is het elektriciteitsnet in wijken echter niet ingericht. In dit project ontwikkelen ECN, de TU Eindhoven en KEMA een 'intelligente' systeemarchitectuur, inclusief soft- en hardware. Ze kijken hierbij ook naar de maatschappelijke inbedding van het systeem.

Aanleiding: elektriciteitsnet verouderd
Naarmate de duurzame opwekking van elektriciteit in woonwijken toeneemt, wordt steeds meer elektriciteit aan het elektriciteitsnet afgegeven. De belasting van het net ter plekke neemt hierdoor toe en zal grilliger en minder voorspelbaar worden. Daarnaast zullen, zonder aanvullende maatregelen, meer instabiliteit en zogeheten 'harmonische vervorming' optreden.

Project: nieuwe architectuur elektriciteitsnet
Dit project zoekt naar een nieuwe architectuur voor het elektriciteitsnet op wijkniveau. Dat moet voldoende flexibel zijn om de aansluiting van nog veel meer decentrale opwekkers mogelijk te maken. Het moet tegelijkertijd de geschetste negatieve gevolgen kunnen voorkomen.

Ten opzichte van bestaande netten zijn de verschillen voornamelijk gelegen in de besturing, bewaking en beveiliging van het net, ook omdat de energiestromen deels anders gaan lopen. Verder zijn specifieke nieuwe componenten nodig, bijvoorbeeld voor de beheersing van de fluctuaties tussen vraag en aanbod, vermogenssturing, spanningsstabiliteit en -kwaliteit. Die moeten compact zijn en bij voorkeur ondergronds kunnen worden gerealiseerd.

Projectstappen
Het project start met een onderzoek naar de gevolgen van grootschalige inpassing van kleine decentrale opwekkers in het net. Wat voor effecten heeft dat op instabiliteit en harmonische vervorming en wat is daartegen te doen? Speciale aandacht gaat uit naar de infrastructuur van laagspanningsnetten in woonwijken in relatie tot inverters van kleine decentrale opwekkers en moderne huishoudelijke apparaten. Het onderzoek moet duidelijk maken welke maatregelen noodzakelijk zijn en of ze moeten worden doorgevoerd bij de kleine zelfopwekker of meer centraal.

Vervolgens worden een architectuurontwerp gemaakt en detailontwerpen van interfaces voor het netbeheer. Parallel hieraan worden de maatschappelijke implicaties van de inpassing van decentrale opwekking bestudeerd: onder welke omstandigheden achten bewoners duurzame energieopwekking en verschillende uitvoeringsvormen aanvaardbaar? Hierover doet het project aanbevelingen.

Eerder uitgevoerde studies bleven meestal steken op een te hoog abstractieniveau. Dit project geeft concreet aan welke problemen een net met veel fluctuerende bronnen moet overwinnen. Ook komt in beeld hoe een netwerkarchitectuur deze problemen 'intelligent' oplost, welke concrete nieuwe componenten hiervoor nodig zijn en hoe die moeten worden ingepast.

Titel FLEXIBEL
Penvoerder Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
Contactpersoon dhr. F. Nieuwenhout
Adres Postbus 1, 1755 ZG Petten
Telefoonnummer 0224 – 56 49 49 (algemeen) of 0224 – 56 48 49 (rechtstreeks)
E-mail nieuwenhout@ecn.nl
Website www.flexible-electricity-networks.nl
Partners TU Eindhoven en KEMA B.V.
Looptijd juni 2005 – juli 2009
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer EOSLT01021

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT01021...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.