Flexibilisering Digitale Zorg huisartsenpraktijk te Maarssen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Flexibilisering Digitale Zorg huisartsenpraktijk te Maarssen

De afgelopen periode heeft de huisartsenpraktijk al ingezet op digitale innovatie. De COVID-19 crisis heeft er o.a. toe geleid dat binnen de praktijk herijking nodig is van de praktijk specifieke mogelijkheden voor kwetsbare groepen en hun betrokken mantelzorgers op diverse onderdelen binnen het e-Health dienstverleningspakket.

Duidelijk is geworden dat de reeds ervaren toegevoegde waarde van digitale zorg in de huisartsenpraktijk, vergroot kan worden door nog forser, breder en versneld in te zetten op 'zorgverlening op afstand', zonder verlies aan kwaliteit en noodzakelijke intensiteit en diversiteit van het patiëntcontact. Zeker nu het duidelijk is dat de tweede golf COVID-19 'nog wel even' grotere en complicerende impact zal hebben op de eerstelijnszorg. Er wordt nu ingezet op forse uitbreiding van de e-health dienstverlening voor met name kwetsbare groepen patiënten door stimuleringsmaatregelen en verdere borging in bestaande operationele processen. Om de geformuleerde ambitie concreet invulling te geven is, in het kader van SET COVID-19 2.0, door de huisartsenpraktijk een integraal project "FleDiZo" (Flexibele Digitale Zorg) ontwikkeld, bestaande uit drie deelprojecten in de categorie 'beeldschermzorg voor e-consult' vallen:

  1. inzetten van het Healfie-platform;
  2. definitieve uitrol van videoconsult voor (kwetsbare) patiënten op het bestaand zorgportaal;
  3. versterken van terminale zorg door ondersteuning specifieke e-health toepassing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.