Forward Osmosis: Concentration of liquids and recovery of clean water and/or materials | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Forward Osmosis: Concentration of liquids and recovery of clean water and/or materials

Doel:
Doel van het project
Het project is gericht op de ontwikkeling van de commerciële toepassing van Forward Osmose voor de concentratie van sterk vervuilende stromen. Forward Osmose onderscheid zich van klassieke membraanfiltratietechnologie door een lage vervuilingsgraad. Bij het toepassen van FO als concentratie-techniek voor afvalwater kunnen gelijktijdig schoon water en een concentraat verkregen worden, waarbij uit het concentraat energie en nutriënten gewonnen kunnen worden.

Korte omschrijving:
Korte omschrijving
In het project worden de mogelijkheden voor Forward Osmose om vervuilende stromen te concentreren onderzocht. Hierbij worden drie concrete business cases onderzocht:
-­‐ concentratie van afvalwater uit de voedingsmiddelenindustrie, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheid van hergebruik van het gezuiverde water en winning van biogas uit het concentraat. Dit onderdeel van het project wordt uitgevoerd samen met het voedingsmiddelenbedrijf Marfo
-­‐ Concentratie van het product caprolactam (basisproduct voor nylonproductie), waarbij geconcentreerde ammoniumsulfaatoplossing (bijproduct bij caprolactam productie) als Draw wordt gebruikt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met DSM.
-­‐ Concentratie van “produced water” dat vrijkomt bij oliewinning. Dit project wordt uitgevoerd met Shell.
-­‐ Concentratie van wei. Dit project wordt uitgevoerd samen met FrieslandCampina.
Voor de verschillende applicaties zal met behulp van een pilot-­‐installatie de haalbaarheid van FO getest worden. Vervolgens zullen de resultaten geëvalueerd worden ten behoeve van opschalingsberekeningen.
BLUE-­‐tec zal met ondersteuning van ISPT het proje

Aanleiding:
Aanleiding
Afvalwater is een bron van energie en nutriënten. Echter om deze terug te winnen zal afvalwater geconcentreerd dienen te worden. Huidige membraanfiltratietechnieken zijn hier niet goed geschikt voor in verband met zeer hoog foulingspotentieel. Door middel van Forward Osmose in combinatie met een effectieve Draw solution recovery kunnen gelijktijdig schoon herbruikbaar water, energie en nutriënten uit afvalwater gewonnen worden. Ook voor andere sterk vervuilende stromen kan Forward Osmosis een interessante optie zijn, zoals concentratie van wei bij de kaasbereiding, concentratie van zogenaamd “produced water” bij de olie & gaswinning of de concentratie van Caprolactam bij de nylonprodcutie.

Resultaat:
Resultaat
Het project zal inzicht geven in de commerciële haalbaarheid van FO voor verschillende toepassingen op basis van het uitgevoerde het pilot-­‐onderzoek en de dimensionering. Een en ander zal een voorbereiding moeten zijn voor een vervolgproject, waarbij de technologie op demonstratieschaal onderzocht zal gaan worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.