Freshmaker & Freshkeeper | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Freshmaker & Freshkeeper

In kustgebieden wereldwijd is de beschikbaarheid van zoet grondwater beperkt, terwijl de vraag naar zoet water in die gebieden juist vaak toeneemt door bevolkingstoename en economische groei. Eén van de gevolgen van een te grote druk op het grondwatersysteem is verzilting van watervoerende pakketten door de toestroom van brak en zout grondwater. Doel van dit TKI project is het (verder) ontwikkelen en opschalen van slimme concepten voor omgang met zoet en brak grondwater in deltagebieden, zoals Freshkeeper. Met innovaties in putontwerp, meten in put en ondergrond, aansturing van putten en actieve beheersing van het zoet/zout grensvlak in de ondergrond wordt de volgende stap gezet naar full scale toepassing van het ‘Freshkeeper’ concept op winveld Noardburgum (Vitens). Het project omvat (1) het ontwerp en de bouw een gecombineerde win- en injectieput voor zoet- en brakgrondwater, (2) het ontwerp en de bouw van een automatisch sensoring/meet- en regelsysteem voor deze ‘Freshkeeper’-put, en (3) het gebruik van put en regelsysteem voor optimale, actieve beheersing van het ondergrondse zoet/zoutgrensvlak. Daarnaast wordt een grondige verkenning gemaakt van de effecten van full scale toepassing van de ‘Freshkeeper’ op het watersysteem in Friesland, met nadruk op nabij gelegen winningen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.