Fuel Cell Giga Factory (FCGF) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Fuel Cell Giga Factory (FCGF)

Realisatie van het FCGF-project draagt bij aan de doelstellingen van (1) kostenreductie voor de eindgebruiker, (2) gecoördineerde groei van productiecapaciteit en afzetmarkt, (3) leverketen maturiteit door standaardisatie en coördinatie en (4) reductie van afvalstromen en negatieve milieu impact van de waardeketen. Deze doelen dragen voorts bij aan de grotere ambitie van de IPCEI waterstof door een structurele verbetering van de Europese concurrentiepositie, banenbehoud en ontwikkeling van ‘green jobs’ in high-tech manufacturing en energie-onafhankelijkheid. Met meer dan 15 Nederlandse toeleveranciers in ons product (meer dan 90% van al onze materialen) beogen wij het gehele Nederlandse electo-chemische eco-systeem te versterken.

De industrialisatie van productiesystemen voor brandstofcellen loopt achter bij die van andere elektro-chemische cellen zoals batterijen. Om het momentum in de markt te kunnen vangen is er behoefte aan ontwikkelen en ‘first industrial deployment’ van semi-automatische productiesystemen. Daarmee wordt capaciteit gecreëerd, worden kosten- en kwaliteitsgrenzen doorbroken en wordt een brede adoptie en toepassing van brandstofcellen mogelijk gemaakt. Hierdoor wordt voorkomen dat deze technologie, die cruciaal is voor de waardeketen van waterstof opwekking tot en met toepassing, verdwijnt uit Europa.

Nedstack investeert al decennia in de ontwikkeling en industrialisatie van de waardeketen en heeft hiertoe een aantal grote Europese programma’s doorlopen welke de fundamentele bouwstenen leveren waarop het FCGF-project leunt. Dit biedt ons state-of-the-art productontwerpen, maakkennis en standaardisatie pakketten. In de recente groei en opschaling van de batterij industrie zien wij een benchmark – een leeromgeving - om de gehele brandstofcelketen tot wasdom te brengen. Onze Nederlandse roots zijn we niet vergeten. Wij zijn nog steeds Nedstack. Wij werken samen met TNO en onze regionale partners om de Nederlandse impact te maximeren en door te groeien waar we thuis zijn. Samen met hen willen we een schaalsprong maken voor het hele waterstofecosysteem.

Nedstack beoogt de ontwikkeling en first industrial deployment van een productiesysteem voor brandstofcellen met een jaarlijkse productiecapaciteit van 1 Gigawatt. Vandaar de naam Fuel Cell Giga Factory of FCGF.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.