Full-scale demonstratie van de OLGA-technologie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Full-scale demonstratie van de OLGA-technologie

Onderzoekers van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zijn erin geslaagd een oplossing te vinden voor de teerproblemen bij het vergassen van biomassa. Samen met Technisch bureau Dahlman in Maassluis werd een gasreinigingsinstallatie ontwikkeld op basis van olie: de OLGA olie-gaswasser.

Full-scale demonstration of OLGA technology
Onderzoekers van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zijn erin geslaagd een oplossing te vinden voor de teerproblemen bij het vergassen van biomassa. Samen met Technisch bureau Dahlman in Maassluis werd een gasreinigingsinstallatie ontwikkeld op basis van olie: de OLGA olie-gaswasser. De werking van de installatie op industriële schaal is gedemonstreerd in Frankrijk.

Biomassa
Biomassa is één van de belangrijkste bronnen voor duurzame energie. Duurzaam productgas dat ontstaat door vergassing van biomassa bij lage temperaturen van 700 tot 1000 graden Celsius levert een hoog rendement op. Het is zeer geschikt voor de productie van elektriciteit en groen aardgas. De aanwezigheid van teren in het productgas is echter het grootste probleem om te komen tot een commerciële toepassing. Teer kan de installaties verontreinigen en beschadigen waardoor deze minder betrouwbaar zijn en veel extra onderhoud vergen. Bovendien kan teer het proceswater vervuilen.

Olie-gaswasser
Onderzoekers van ECN hebben hier een oplossing voor gevonden. Zij hebben samen met Technisch Bureau Dahlman in Maassluis een gasreinigingsinstallatie op basis van olie ontwikkeld: de OLGA olie-gaswasser. Inmiddels heeft de technologie zich op pilotschaal bewezen. De werking van de installatie moet verder worden geoptimaliseerd in een commercieel of semi-commercieel project om het economische perspectief verder te verbeteren en een grotere betrouwbaarheid over een langere periode te waarborgen.

Pilotproject
Het lukte tot nu toe niet om een project uit te kunnen voeren in Nederland. Maar Dahlman is er in geslaagd een opdracht te krijgen voor het bouwen en leveren van een praktijkinstallatie gebaseerd op de OLGA technologie in Frankrijk. De installatie wordt in de omgeving van Limoges ingezet in een pilotproject (4 MWth) voor de duurzame opwekking van warmte en elektriciteit uit biomassa (houtafval en wijnresidu).

Ondersteuning project door ECN
Dahlman krijgt hierbij ondersteuning door ECN. Deze partij brengt belangrijke technisch-wetenschappelijke kennis in over het procesontwerp en de werkingsprincipes van de OLGA-technologie. Beide partijen gaan zich richten op het oplossen van kritische punten in de opschaling. Daarnaast zijn er activiteiten gericht op eventuele aanpassingen in het procesontwerp en de keuze voor hardware om een stabiel proces te realiseren. De resultaten zijn voorgeschoteld aan de Nederlandse partijen in de energiesector.

Titel Full-scale demonstratie van de OLGA-technologie
Penvoerder Technische bureau Dahlman
Contactpersoon Dhr. F. Egas
Adres -
Telefoonnummer 010 599 1111
E-mail f.egas@dahlman.nl
Website www.dahlman.nl
Partners -
Looptijd 1/1/2006 - 30/06/ 2008
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO03001

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO03001.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.