Future veal farming | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Future veal farming

In dit project gaat kalvermesterij een geheel nieuw stalconcept ontwikkelen voor de blank vleeskalverenhouderijen. Bij de ontwikkeling van de plannen is rekening met alle aspecten in de volle breedte van de bedrijfsvoering, zoals dierenwelzijn, reductie van emissies als bijvoorbeeld ammoniak en methaan, energieverbruik en klimaat.

Om het dierwelzijn te optimaliseren is gekozen voor een welzijnsvriendelijke vloer, de ComfiFLor C1 en een lamellen luchtinlaat systeem. Verder krijgt het kalf in deze stal 2 m² ruimte in plaats van de gangbare 1,8 m².  Wanneer gekeken wordt naar de reductie van emissies wordt dit door verschillende onderdelen gerealiseerd. De urine en feces worden meteen gescheiden door de V-vormige putvloer met in het midden een afvoergoot. De feces wordt regelmatig verwijdert door de kantelbare schaper.

Onder de welzijnsvloer komen sproeiers ten behoeve van het sproeien van de putvloer. Verder zijn er in de put lamellen aanwezig voor de koeling van de mest. Als laatste stap is er een nutriënten terugwininstallatie voor de dunne fractie aanwezig. De faeces wordt extern afgevoerd naar een mestvergister. Door deze bewerkingen van de dunne fractie en de afvoer van de dikke fractie naar een mestvergister wordt er meerwaarde van reststromen gecreëerd.

Behalve reductie van emissies bij de bron wordt in de nieuwe stal ook de warmte hergebruikt op het bedrijf. De eigen elektriciteit wordt opgewerkt door zonnepanelen en warmtespiralen. Het doel is dat het bedrijf energieneutraal gaat worden.

Samenvattend willen de ondernemers met de ontwikkeling van dit nieuwe stalconcept innovaties gaan toepassen met betrekking tot verschillende aspecten. Hiermee kan de beoogde te ontwikkelen stal door de bredere uitrol van innovaties als voorbeeld fungeren voor de agrarische en blankvlees kalveren sector.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.