Fysische biomassavoorbewerking voor substantiële biogasproductieverhoging | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Fysische biomassavoorbewerking voor substantiële biogasproductieverhoging

Doel:
Dit project richt zich op het demonstreren van een nieuwe fysisch-mechanische voorbewerking van grasachtige biomassa op praktijkschaal. Dit geeft een substantiële verhoogde biogasproductie en daarmee een lagere biogaskostprijs.

Korte omschrijving:
Uit eerdere praktijktesten bleek dat een hamermolen de biogasproductie (ten opzichte van kort geknipt gras) laat stijgen van 250 naar 605 liter biogas/kg oDS. Dit is een stijging van ca. 240% ten opzichte van de biogasproductie uit de referentie. Onderzoek in dit project zal gericht zijn op bedrijfscontinuïteit, risico’s, procesbeheersing en procesoptimalisatie alsmede datamonitoring en kostprijsreductie van het biogas.

Aanleiding:
Groot Zevert Vergisting wil zijn biogasproductiefaciliteiten in Beltrum verder uitbreiden en rechtsreeks 625 m3/dag biogas aardgasequivalent gaan leveren aan Friesland Campina Domo in Borculo. Aan de installatie die op varkensmest draait wil men grasachtige biomassastromen als gras, stro, sloot/bermmaaisel, maaisels toevoegen, afkomstig vanuit de natuurgebieden van V.A.N. Berkel en Slinge. Tevens kan biomassa worden aangevoerd vanuit waterschappen, bermen, gemeentes en andere beheergebieden. Deze biomassa kost beheerders momenteel geld voor transport en afvoer naar compostering. Er zit echter veel energie in deze biomassa die leidt tot extra biogasopbrengsten en daarmee kan bijdragen aan een kostprijsverlaging. Echter deze biomassa dient vooraf ontsloten te worden middels een goede fysisch-mechanische voorbewerking anders zullen de extra biogasopbrengsten in de praktijk tegen vallen.

Resultaat:
Als eindresultaat wordt er naar verwachting door GZ in Beltrum per uur tot 625 m3 aardgas equivalent geleverd (= ca. 1000 m3 gezuiverd biogas) aan FrieslandCampina in Borculo.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.