Gamen Voor Lucht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gamen Voor Lucht

Voor kinderen met een longziekte vormen de dagelijkse ademhalingsoefeningen een grote belasting omdat zij deze oefeningen als saai en vervelend ervaren. De therapietrouw van deze oefeningen, die tot wel 2 uur per dag kunnen duren, is laag, vaak niet hoger dan 30%. Naast medische problemen heeft de dagelijkse strijd om de oefeningen uit te voeren een negatieve impact op het hele gezin. Met de ontwikkeling van een serious game voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar met cystic fibrosis (CF) en astma komt Wind Tales hieraan tegemoet. De serious game is adem-gestuurd en de ademhalingsoefeningen en longfunctiemetingen zijn in de gameplay ‘verborgen’. Ze kunnen daarom onbewust worden uitgevoerd. Het spel is leuk en uitdagend en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. De game voor astmapatiënten wordt gepositioneerd als een consumentenproduct, terwijl de CF-game als eHealth tool op de markt wordt geïntroduceerd. Hierbij kan de behandelaar op afstand de verrichtingen van de patiënt en de longfunctie monitoren en bovendien, via de dashboard, de ademhalingsoefeningen aanpassen waar nodig. Dit is een innovatie in de zorg, omdat serious gaming voor nog geen enkele aandoening als eHealth tool wordt toegepast. De hoofddoelstelling van het project “Gamen Voor Lucht” is om de serious game en de daarbij behorende randapparatuur (adem-gestuurde game controllers, dashboards voor arts en patiënt en Cloud), a) te ontwikkelen tot CE-gecertificeerde medische producten, en b) te valideren met betrekking tot het verhogen van de therapietrouw. In dit project vinden de volgende activiteiten plaats: 1. Game: Een eerste prototype is beschikbaar. In dit project worden meer ademhalingsoefeningen ingeprogrammeerd, evenals oefeningen op basis waarvan de longfunctie gemeten kan worden. 2. Game controllers: Een prototype van een door Wind Tales gepatenteerde adem-gestuurde spirometer game controller, waardoor de patiënt ademt om de game aan te sturen en tegelijk de longfunctie gemeten wordt, is beschikbaar. Dit prototype wordt verder ontwikkeld. Daarnaast worden interfaces ontwikkeld om een biometrisch shirt en een microfoon aan te kunnen sluiten als adem-gestuurde game controllers. Tevens wordt een productie en assemblagelijn voor de spirometer game controller ontwikkeld. Het dashboard voor de behandelaar en de online community voor de patiënt worden ontwikkeld op basis van beschikbare functionele specificaties. De Cloud voor de CF-game wordt geprogrammeerd in de bestaande Cloud architectuur van Topicus. Deze voldoet aan alle relevante richtlijnen voor het omgaan met medische data. De producten krijgen een CE-certificering en in een klinische validatiestudie wordt getest of het systeem de therapietrouw vergroot. Het samenwerkingsverband bestaat uit drie complementaire MKB-bedrijven: Wind Tales B.V. uit Hegelsom (penvoerder, ontwikkeling van de game), Demcon Advanced Mechatronics Zuid B.V. uit Son (ontwikkeling van de game controllers) en Topicus Zorg 2e lijn B.V. uit Deventer (programmeren van de Cloud). De markt voor de astma is qua omvang zeer interessant. De markt voor CF is klein (23.000 kinderen tussen 4 en 14 jaar), zeer toegankelijk en de urgentie is hoog. De reacties van therapeuten en longartsen tijdens het Europese CF-congres in Basel waar Wind Tales het systeem heeft gepresenteerd, waren zeer positief. Wind Tales verwacht in 2021 ruim € 9.6 miljoen om te kunnen zetten. In de toekomst worden games voor toepassing bij andere longziekten ontwikkeld. Demcon Advanced Mechatronics Zuid B.V. wordt de commerciële partner van Wind Tales voor de onderdelenproductie en assemblage van de game controller spirometer en microfoon en genereert hier omzet uit. Topicus Zorg 2e lijn B.V. verwacht met dit project de toegevoegde waarde van haar Cloud systeem te kunnen aantonen en op basis daarvan meer opdrachten te kunnen aantrekken. De projectpartners verwachten op basis van de projectresultaten op termijn samen 20 fte te kunnen aantrekken.

Voor meer informatie en contact kunt u www.windtales.net bezoeken

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.