Geïntegreerde micro-wkk's als Virtual Power Plant | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geïntegreerde micro-wkk's als Virtual Power Plant

In de transitie naar een duurzame energiehuishouding neemt decentrale opwekking een belangrijke plaats in. Het doel is om op termijn te komen tot een energie-infrastructuur waarin grote aantallen kleinschalige energiebronnen met elkaar zijn geïntegreerd. Dit project wilde deze ontwikkeling een impuls geven.

Project: virtual power plant
Om tot een stabiele en economisch optimaal functionerende energie-infrastructuur te kunnen komen, moet de decentrale opwekking van energie worden gecoördineerd. Deze vorm van georganiseerde energieproductie door vele kleinschalige opwekkers wordt ook wel de ‘virtual power plant’ genoemd – de virtuele centrale.

Micro-warmtekrachtkoppelingsinstallaties (micro-wkk’s)
Via dit demonstratieproject wilde N.V. Nederlandse Gasunie de ontwikkeling en implementatie van de virtual power plant stimuleren. In het project zijn vijftien micro-warmtekrachtkoppelingsinstallaties (micro-wkk’s) die verspreid door Nederland staan opgesteld, geïntegreerd tot een virtuele energiecentrale. Deze virtual power plant stuurt de micro-wkk-eenheden op afstand aan, waarbij constant rekening is gehouden met de actuele energievraag. De virtuele centrale is gebaseerd op een door ECN ontwikkeld softwarematig besturingssysteem, PowerMatcher genaamd.

Het was de eerste keer in Nederland (en zeer waarschijnlijk ook in Europa) dat op deze schaal een virtual power plant operationeel was. De kernvraag was dan ook: op welke wijze kan dit concept optimaal worden ingezet voor de gecontroleerde decentrale opwekking van energie?

Doel: centraal aangestuurde wkk's kansrijk
Gasunie beoogde met dit project twee dingen:

1. Demonstreren dat centraal aangestuurde (‘intelligente’) wkk’s voor lokale netwerkbeheerders geen bedreiging vormden, maar juist kansen boden. Netwerkbeheerders stonden vaak huiverig tegenover conventionele micro-warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Daarom moest de virtual power plant laten zien dat micro-wkk’s een actieve bijdrage leverden aan het stabiel houden van lokale netten.

2. Een tweede projectdoel was het publiek actief te betrekken bij het energievraagstuk.
Door het concept van de virtual power plant veranderden huishoudens van passieve eindverbruikers in actieve energieproducenten. Dit vroeg van alle deelnemers in de energiewaardeketen een volledige omslag in de manier van denken. Door de decentrale elektriciteitsproductie online te monitoren en aan te sturen, is de publieke betrokkenheid nog eens onderstreept.

Partners
Dit demonstratieproject is uitgevoerd door Gasunie Engineering & Technology, het onderzoekscentrum van N.V. Nederlandse Gasunie. Bij het project is ook een klankbordgroep betrokken, waarin onder anderen netwerkbeheerders en energieretailers zitting hebben. De voor het project benodigde apparatuur is geleverd door ECN.

Titel Geïntegreerde micro-wkk's als Virtual Power Plant
Penvoerder N.V. Nederlandse Gasunie / Gasunie Engineering & Technology
Contactpersoon Dr. J.W. Turkstra
Adres Postbus 19, 9700 MA Groningen
Telefoonnummer 050 52 12 309
E-mail j.w.turkstra@gasunie.nl
Website www.getgasunie.nl
Partners ECN
Looptijd 1 oktober 2005 - 30 september 2008
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO03021

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/UKR01002.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.