Geautomatiseerde Windturbine Inspectie Technologie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geautomatiseerde Windturbine Inspectie Technologie

Circa een kwart van de kosten van offshore windenergie is gerelateerd aan het beheer en onderhoud van windparken. Windturbines worden jaarlijks één a twee keer geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie vindt er condition based maintenance plaats. Bestaande inspectiemethoden zijn tijdrovend en kostbaar door handmatige inspectie ofwel handmatige analyse. Birds.ai beoogt deze inspecties nu efficiënter uit te kunnen voeren door beelden van windturbines gemaakt door drones automatisch te analyseren middels software based intelligence. Hiertoe zal de onderneming een platform ontwikkelen die op basis van machine learning algoritmes kan vaststellen (1) of er defecten zijn, (2) waar deze zich bevinden en (3) wat de ernst is van deze defecten (noodzaak tot onderhoud). Met het platform kan naar verwachting een kostenbesparing van 75% gerealiseerd worden. Activiteiten van Birds.ai sluiten hiermee aan bij de ambities van de Topsector Energie TKI Wind op zee, programmalijn Beheer en Onderhoud.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.