Geconditioneerde ecologische groeiomgeving | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geconditioneerde ecologische groeiomgeving

In dit project wordt de ideale geconditioneerde groeiomgeving gecreëerd voor sierteelt, teelt van gewassen voor de voedselproductie, en (in mindere mate) veeteelt. Deze groeiomgeving dient te voldoen aan de eisen in de huidige maatschappij: ecologisch verantwoord, efficiënt omgaan met toenemende schaarste en vraag, en hygiënisch verantwoord om gevaren voor de volksgezondheid te voorkomen. Hierbij vinden innovaties plaats op het gebied van de microbiologie endogeen (in het organisme) en exogeen (de omgeving), licht-, water- en luchtmanagement, straling, monitoring en diagnostiek. Bedrijven uit de gehele keten, van machineontwikkeling tot veredeling, van schimmelbestrijding middels UV tot innovatieve telers, werken samen om tot deze innovaties te komen. Hierbij wordt aangesloten bij de innovatielijnen “meer met minder” uit de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agro-Food.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.