Geiten zonder gassen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geiten zonder gassen

In dit project worden de geiten gehouden op een geperforeerde houten vloer met ca. 30% mestdoorlaat. De feces en urine vallen daar doorheen en worden met de daaronder aangebrachte primaire prefab vloer aan de bron gescheiden. De urine loopt continu af naar het rioolsysteem. De feces gaat via een mestschuif direct naar de dichte opslag. De urine valt door de vloer in een ondiepe kelder.

Het ontwerp van de keldervloer zorgt voor een snelle afvoer van de urine. De urine wordt direct (binnen één uur) volledig afgevoerd naar een afgedekte gieropslag. De feces valt ook door de loopvloer en wordt elke 2 uur uit de ondiepe kelder afgeschoven naar een opvangput. Van hieruit wordt de mest bewerkt en opgeslagen in een afgesloten container en afgevoerd van het bedrijf.

De dieren kunnen gebruik maken van klimmateriaal, verhoogde plateaus en speelgoed waardoor de dieren hun nieuwsgierige natuurlijk gedrag volop kunnen uiten. Het stalklimaat wordt beheerst door een mechanische ventilatie. Deze wordt aangestuurd door technologie die continue temperatuur, luchtvochtigheid, concentraties CO2, ammoniak en methaan controleert. De monitor detecteert ook rookgassen: bij brand in het systeem volgt direct een brandmelding.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.