Geluidreductie door groenstructuren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geluidreductie door groenstructuren

Goed beschouwend zijn geluidsschermen ongewilde objecten in een landschap. Berlijnse muren worden het soms genoemd. Natuurlijk, functioneel is een geluidsscherm wel. Een scherm zal geluidsniveaus in de omgeving van een verkeersweg verminderen waardoor hinder door verkeerslawaai tegen wordt gegaan.

Door de rechtstreekse voortplanting van geluid te onderbreken zal het geluid worden omgebogen waardoor er diffractie zal plaatsvinden. De mate van geluidsreductie is afhankelijk van de combinatie van diffractie en transmissie. De hoeveelheid diffractie, moet gezien worden als de mate van geluidsafscherming evenredig met de zogenaamde omweg van het geluid. Doordat beplanting best dicht langs de rijbaan kan groeien kan de omweg significant zijn. De hoeveelheid transmissie is de vermindering van de geluidsdoorstraling door het scherm ofwel door de beplanting. Gezamenlijk en in combinatie hebben beide aspecten een lager geluidsniveau tot gevolg.

Groene geluidsschermen zijn al een stuk vriendelijker in het landschap. Vele geluidsmuren en geluidsschermen worden dan ook bekleed met een beplanting. Een volgende stap is om te onderzoeken welke specifieke beplanting eenzelfde effect kan bewerkstelligen.

DGMR was al reeds betrokken bij een voorstudie om met een geluidsscherm van levend bamboe een verantwoord, duurzaam en voordelig alternatief te kunnen geven voor de reguliere geluidsschermen. Met name bij provinciale wegen, waar de beplating dichte bij de bron gesitueerd kan worden, lijkt dit een goed alternatief. Overigens is er een voor dit bamboe geluidscherm een praktijkproef gestart op initiatief van de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Ook diverse buitenlandse onderzoeken laten zien dat vegetatie succesvol gebruikt kan worden om geluidreductie te bewerkstelligen. Diverse variabelen worden daarbij genoemd als bepalend voor de hoeveelheid geluidreductie.

Op basis van onze eerste inschattingen en conceptberekeningen heeft een buxushaag met een hoogte van 0,8 meter naast een weg een effect van ongeveer 1-2 dB(A) bij een ontvanger op een hoogte van 5 meter. Bij wegen die op een talud liggen is het effect groter dan bij wegen gelijk aan het maaiveld. Wil het gebruik van groen succesvol geïmplementeerd kunnen worden, is de landschappelijke inpasbaarheid een belangrijk vereiste. De te beplanten soorten dienen te passen in de regio en daarmee het landschap te versterken.

De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het geluidreducerende effect van een geluidsscherm van inheemse soorten, almede het optimaliseren van dit effect. Achtergronden hierbij zijn de optimale geluidsisolatie van het materieel en de optimale akoestische absorptie van het materieel (om reflecties tegen te gaan).

Contactpersoon

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
ing. D.A.S.M. (Doede) Wessels
088 346 78 20
dwe@dgmr.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.