Geluidvangrail | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geluidvangrail

Met het ingaan van de nieuwe nationale geluidregelgeving SWUNG2 worden provincies verantwoordelijk voor het handhaven van geluidproductieplafonds. De bestaande maatregelen zijn in veel situaties langs provinciale wegen echter niet geschikt. De Geluidvangrail (Figuur 1), een idee van Movares, beantwoordt aan de behoefte naar een goedkope geluidsmaatregel met weinig ruimtebeslag, die een relevante geluidsreductie realiseert.

De Geluidvangrail is een combinatie tussen een vangrail en geluidsscherm. De geluidsreductie wordt in beginsel bereikt door een diagonaal scherm, dat vanaf de vangrail onder een hoek van 45° naar beneden van de weg af loopt en net boven de bodem stopt. Dit scherm reflecteert het geluid naar de berm, waarin het geluid grotendeels geabsorbeerd wordt. Met de Geluidvangrail verwachten wij, afhankelijk van de dimensies, profiel van de weg en afstand tot de bebouwing, een geluidsreductie van 1-5 dB te kunnen realiseren gedurende de gehele levensduur.

Geluidvangrail Movares

Het ruimtebeslag van de Geluidvangrail is beperkt: De maatregel neemt niet meer ruimte in dan een traditionele vangrail. Deze maatregel kan dus ook worden toegepast op locaties met weinig ruimte langs de weg. Omdat de maatregel klein en licht is, is geen fundering nodig om het scherm op te plaatsen. De kosten van deze maatregel liggen daarom flink lager dan die van een traditioneel geluidsscherm.

Naast het invullen van de vraag naar alternatieven voor de traditionele geluidsmaatregelen, heeft de Geluidvangrail drie andere grote voordelen. Ten eerste kan de maatregel zonder veranderingen in het bestemmingsplan toegepast worden. Als de maatregel wordt ingezet als vangrail met bijkomend geluidsreducerend effect, kan deze zonder bouwvergunning langs de weg worden geplaatst. Ten tweede kan met de maatregel gerekend worden binnen de huidige wetgeving. Er zijn met de Geluidvangrail geen aanpassingen aan het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid nodig. De maatregel kan daardoor snel in de praktijk worden toegepast. Ten derde is er geen sprake van wegnemen van uitzicht. Door de vormgeving van de Geluidvangrail veel aandacht te geven, verwachten we dat het plaatsen van de Geluidvangrail nauwelijks tot bezwaren van omwonenden zal leiden.

Contactpersoon

Stefan Voeten
+31653214374

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.