Genomics: Cyanobacteria | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Genomics: Cyanobacteria

Elke zomer zijn er in Nederland en elders in Europa zwemwaterlocaties in buitenwater waar zwemmen verboden of ontraden wordt vanwege een overmatige groei van cyanobacteriën. Blauwalgen zijn namelijk in staat gifstoffen te produceren die een gevaar op kunnen leveren voor de gezondheid van mens en dier. In Nederland wordt op basis van het Blauwalgenprotocol (2012) beoordeeld of de zwemwaterkwaliteit op een zwemwaterlocatie in relatie tot blauwalgen op orde is. In eerste instantie gebeurd dat op basis van visuele inspecties. Indien een water verdacht is worden er monsters genomen voor nadere analyse en als er blauwalgen aangetroffen worden volgt een regelmatige monstername en analyse. Een dergelijke analyse vindt dusver vooral plaats op basis van microscopische waarnemingen: een redelijk arbeidsintensieve en specialistische methodiek. Bij het project Genomics wordt gebruik gemaakt van methoden die het DNA van (micro)organismen gebruiken voor identificatie en detectie van de blauwalgen. Een methode die al sinds enkele jaren bij KWR in ontwikkeling is en waarmee op het gebied van snelheid, reproduceerbaarheid en kosten vooruitgang geboekt zou kunnen worden. Vanaf 2009 zijn er qPCR-methoden ontwikkeld voor de vier meest voorkomende geslachten die toxines kunnen produceren: Microcystis, Planktothrix, Anabaena en Aphanizomenon. De methoden maken gebruik van het gen voor fycocyanine (pigment) dat in alle blauwalgen aanwezig is, maar van soort tot soort verschilt. Dit TKI project is er nu op gericht de qPCR-methode op routine basis beschikbaar en toepasbaar te maken voor vier dominante cyanobacteriegeslachten, waarvan veronderstelt wordt dat ze het meest toxisch kunnen zijn. In dit project is samenwerking gezocht met Intertek Life Sciences (Geleen). Dit bedrijf voert sinds enkele jaren de zwemwatermonitoring uit voor RWS. In het Blauwalgenprotocol worden echter 5 geslachten genoemd waar de Nederlandse waterbeheerder alert op moet zijn. Het vijfde geslacht is Woronichinia, een geslacht dat vooral in stadswateren voorkomt maar daar een gevaar kan vormen voor huisdieren (met name honden). Voor dit geslacht was nog geen qPCR techniek voorhanden. In dit Genomics project is een qPCR ontwikkeld om ook cellen van dit geslacht op te kunnen sporen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.