Geochemical composition and origin natural gas in onshore and offshore Netherlands | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geochemical composition and origin natural gas in onshore and offshore Netherlands

Doel:
Het doel van dit project is een beter begrip creëren van het voorkomen van niet-koolwaterstoffen in de ondergrond om het risico hierop tijdens gas exploratie te verminderen.

Korte omschrijving:
Het project bestaat uit drie onderdelen:
1) Het ontwikkelen van een kwaliteitsprocedure waarmee een database samengesteld kan worden met de geochemische samenstelling en verbrandingswaarde van gasvoorraden in Nederland.
2) Het verbetern van het begrip van de regionale veranderingen van de gassamenstellingen door studies naar verspreiding van de niet-koolwaterstofen, met name de herkomst van stikstof.
3) Hert ontwikkelen van een procedure om het risico van een hoge hoeveelheid niet-koolwaterstoffen in te kunnen schatten.
(intern)

(extern, niet voor toestemming van TNO)

Aanleiding:
Gasvoorraden van verschillende herkomst verschillen in samenstelling. Hierdoor is de waarde van het te winnen gas vaak onzeker, vooral door het aandeel stikstof- en zwavelverbindingen. Dit project draagt bij aan het verminderen van het exploratie risico in Nederland, waardoor effectiever gezocht kan worden naar nieuwe voorraden en ook het potentieel van huidige “stranded fields” beter beoordeeld kan worden.

Resultaat:
Een kwaliteitsprocedure waarmee een op kwaliteit gecontroleerde database samengesteld is met de beschikbare geochemische samenstelling en gross heating values van de koolwaterstof accumulaties in Nederland.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.