Geothermie 2.0 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geothermie 2.0

Bij geothermische installaties wordt warm water vanuit diepe grondlagen opgepompt om bovengronds als warmtebron dienst te doen. De eerste 9 installaties zijn de afgelopen 5 jaar in bedrijf genomen. Enkele tienstallen bedrijven hebben door middel van het aanvragen van een exploratievergunning hun interesse getoond voor deze bron van duurzame energie. De investeringskosten voor deze vorm van duurzame energie zijn hoog, ca 10 Meuro per installatie. Bij de eerste 8 draaiende installaties worden er grote verschillen geconstateerd van het geleverde debiet en daarmee vermogen van de installatie. De bedrijven die zich bezig houden met het aanleggen van de geothermische installaties hebben besloten om gezamenlijk nieuwe kennis te ontwikkelen die ervoor moet zorgen dat het debiet van huidige en toekomstige bronnen wordt geoptimaliseerd en dat de kansen op een slecht functionerende bron worden geminimaliseerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.