Gevalideerde stressdetectiesoftware op basis van hormoonspiegel en glucosewaardes | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gevalideerde stressdetectiesoftware op basis van hormoonspiegel en glucosewaardes

De meest voorkomende ziekte onder de beroepsbevolking is stress, en met name de daaraan gerelateerde aandoeningen zoals burn-outs, zijn een steeds groter wordend probleem binnen onze samenleving. De kosten voor werkgevers gerelateerd aan stres in Nederland bedragen ongeveer € 2,4 miljard. Fitvitaal heeft een app ontwikkeld (Nostress coach) dat de mogelijkheid biedt om op een non-invasieve methode een stressmeting te doen gebruikmakend van hartritmevariatie (HRV). Deze methode is slechts voor 35% betrouwbaar voor het geven van een stress-indicatie. De verwachting is dat toevoeging van (valide) meting van het hormoonspiegel (25%) en glucosewaardes (10%) de betrouwbaarheid van stressniveaumetingen kan verdubbelen, waarbij een betrouwbaarheid van 70% kan worden gerealiseerd. Dergelijke meetmethodes leveren essentiële informatie op met betrekking tot het stressniveau mits de meting valide wordt verricht. Dit kan momenteel enkel op laboratoriumschaal, maar het ontbreekt aan marktgerichte toepassingen die op therapeutische basis kunnen worden ingezet. Fitvitaal is voornemens een stressmeting te verrichten met behulp van de licht functie via de camera op een smartphone/tablet. Fitvitaal verwacht dat deze bestaande techniek, die bijna iedereen tot zijn beschikking heeft, technisch beschouwd dergelijke metingen op haren (cortisol) en de bloedbaan (glucose) kan verrichten. Er bestaat echter nog geen detectiesoftware die dergelijke metingen mogelijk maakt. De ontwikkeling van gevalideerde stressdetectiesoftware gebruikmakend van het hormoonspiegel en glucosewaardes heeft zowel op maatschappelijk- als economisch vlak veel potentie. Een mogelijk innovatieproject heeft echter verschillende technische en economische risico`s. Derhalve dient eerst deze haalbaarheidsproject te worden uitgevoerd om de haalbaarheid van de ontwikkeling te kunnen onderzoeken. Het haalbaarheidsproject bestaat voornamelijk uit deskresearch. De beoogde ontwikkeling vindt aansluiting bij de landelijke topsector Life Sciences & Health en specifiek bij de thema’s Maintain Health and functioning, with a focus on prevention (including personalised primary prevention and prognostic pathways) en Health technology assessment & quality of life. De ontwikkeling moet bijdragen aan drastische vermindering van het stresspatroon, algemene verbetering van de levenskwaliteit wat leidt tot reductie van het aantal burn-out en daaraan gerelateerde zorgkosten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.