Green Stock Energy | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Green Stock Energy

De Nederlandse landbouwsector dient te verduurzamen om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving en de gestelde klimaatdoelstellingen. Om mestoverschotten en broeikasgasemissies uit de landbouwsector te verminderen, moet er worden ingezet op het circulair maken van de mestketen. Binnen dit project hebben enkele boerenbedrijven en ontwikkelaars van machines die binnen de landbouw gebruikt worden besloten om samen te werken aan het ontwikkelen van een proces waarbij een dubbele verduurzamingsslag wordt geslagen: namelijk het verminderen van stikstofemissies en - deposities binnen de landbouwsector, als ook het produceren van duurzame energie uit mest als grondstof.

Het doel van het project is om het Green Stock Energy proces en de benodigde machines en installaties te ontwikkelen waarmee mest(afval) circulair kan worden gebruikt als grondstof voor een productieproces dat uit de mestafvalstroom struviet(kristallen) produceert. Deze struvietkristallen kunnen gebruikt worden als een duurzaam en circulair alternatief voor kunstmest.

De resultaten van het project zijn het toepasbare Green Stock Energy proces dat middels de installaties op locatie van het boerenbedrijf kan werken. Het project zal leiden tot een reductie van stikstof- en CO2-emissies van boeren, wat bijdraagt aan het verduurzamen van de landbouw en het oplossen van de stikstofproblematiek en de mestoverschotproblematiek. Verder resulteert het project voor de machineontwikkelaars in een groeiende afzetmarkt voor de machines die gebruikt worden in het Green Stock Energy proces.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.