Greenbar | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Greenbar

De Greenbar is een multifunctionele barrière ontwikkeld door Knipscheer Infrastructuur BV in samenwerking met Witteveen+Bos en Haner Infra Innovatie. De Greenbar heeft als doel om de overlast van bouwwerkzaamheden te verminderen voor fijnstof/ stof, geluid, stank, horizonvervuiling en verkeersstremmingen. Daarnaast moet de Greenbar de belevingservaring verbeteren door veraangenamen, verfraaien en vergroenen van de omgeving van de bouwwerkzaamheden.

Om de Greenbar voor meerdere type bouwplaatsen inzetbaar te maken, dient deze modulair te zijn opgebouwd en flexibel en opschaalbaar te zijn uitgevoerd. Om ook de MVO aspecten in het concept mee te nemen is de Greenbar duurzaam en onderhoudsarm en herbruikbaar/recyclebaar.

Opbouw

De Greenbar is een groene fysieke barrière en opgebouwd uit donkergroen HDPE materiaal. HDPE is volledig recyclebaar. De groene barrière bezit alle gevraagde functionele eigenschappen. De onderbouw bestaat uit een barriervorm met daarop de gewenste opbouw die per element varieert in hoogte. De opbouw bestaat uit stapelbare casettes met aan de bouwzijde afvang van fijnstof en geluidsabsorptie en -reflectie. Aan de zijde van de openbare ruimte kan worden gekozen voor een gewenste aankleding, zijnde een groenafwerking met afvang van fijnstof of informatie op een paneel. De bekleding wordt via internet door middel van een stemming gekozen uit een catalogus. De stakeholders worden zo betrokken en hebben invloed op de verfraaiing van hun voortuin/uitzicht.

De standaard elementen zijn 2,40 m lang, gemakkelijk te vervoeren op een stenentrailer, eenvoudig op te bouwen en aan elkaar te koppelen. De Greenbar is een modulair systeem dat op de bouwplaats kan worden verplaatst met regulier materieel zoals een hijskraan, shovel of mobiele graafmachine.

Onderzoek

Om de verlaging in overlast te kunnen bepalen zijn onderzoeken en simulaties nodig. Onderzoek voor fijnstofafvanging is noodzakelijk om te bepalen wat de optimale breedte, afstand en de hoek van de afvanglamellen is. Voor de geluidsreductie is ook onderzoek nodig om te bepalen welk materiaal het beste kan worden gebruikt voor de absorptie en hoe groot de gaten in de geperforeerde wand dienen te zijn. De benodigde berekeningen en nadere analyses worden uitgevoerd door Witteveen+Bos. De resultaten van deze onderzoeken worden vervolgens meegenomen in de optimalisatie van het ontwerp. Haner Kunststoffen onderzoekt het productieproces van de Greenbar om de praktische haalbaarheid en kostprijs vast te stellen. Knipscheer Infrastructuur voert naast de algehele coördinatie de toepassing in het veld uit en gaat testen en de behoefte binnen de infra markt inventariseren.

Optimalisaties

De duurzaamheid van de uitvoering van de Greenbar kan eventueel worden vergroot door de toepassing van biobased PE. Aanvullend onderzoek naar de materiaaleigenschappen van dit ‘natuurlijke’ materiaal is nodig om de toepassing van dit materiaal te kunnen afwegen. Biobased PE kan de LCC van de Greenbar verlagen. Daarnaast wordt onderzocht wat de haalbaarheid is om de Greenbar ter plekke 3D te printen. In het ontwikkelde ontwerp wordt fijnstof afgevangen aan beide zijden. Voor de zijde van de openbare ruimte kan bijvoorbeeld kamperfolie of mos worden gebruikt. Het toepassen van dit soort begroeiing kan de leefbaarheid verder verhogen. Onderzoek wordt uitgevoerd om dit effect aan te tonen.

Marktwaarde

Ten opzichte van traditionele bouwhekken kan door de Greenbar op prijs niet worden geconcurreerd. Alleen op basis van toegevoegde functionaliteit wordt een grote meerwaarde verkregen. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen, verscherpte eisen met oog op fijnstof, geluid en dergelijke kan de keuze op de Greenbar steeds aantrekkelijker c.q. vanzelfsprekend worden. Ook met het oog op EMVI en MVO aspecten kan de toepassing van de Greenbar doorslaggevend zijn. Mede hierom is de positie in de markt naar verwachting sterk en kan de Greenbar een welkome aanvulling zijn op het assortiment dat reeds beschikbaar is.

Marktpartijen

Knipscheer Infrastructuur draagt bij met praktische kennis, productieruimte en het voorfinancieren van deze innovatie. Tevens verzorgt zij het in de markt toepassen en promoten van de Greenbar. Witteveen+Bos is een raadgevend ingenieurs- en adviesbureau. Zij levert binnen dit project specifieke kennis, begeleidt de haalbaarheidsstudie en testen en de nadere uitwerking van het ontwerp/product. Haner Infra Innovatie heeft als productiebedrijf Haner Kunststoffen. Haner Infra Innovatie heeft al diverse innovaties middels octrooien geregistreerd en heeft als hoofdzaak het innoveren in de infrasector op basis van kunststof producten van onder andere PP, PE en HDPE.

Met de Greenbar wordt op een duurzame wijze overlast in de stad gedurende werkzaamheden verminderd en de leefbaarheid verhoogd. De Greenbar is een oplossing die toepasbaar is voor elk bouwterrein binnen of buiten de stad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Knipscheer Infrastructuur BV.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.