Grid control with the use of a High Temperature Superconducting Fault Current Limiter (Grid-Con) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Grid control with the use of a High Temperature Superconducting Fault Current Limiter (Grid-Con)

Introductie van duurzame energie kan stroompieken in het net veroorzaken. Foutstroombegrenzers kunnen dit voorkomen, maar de bekende typen zijn te zwaar, groot en duur voor netbeheerders. Dit project ontwikkelt en test een nieuw type, dat niet alleen piekstroom voorkomt maar ook stromen kan sturen.

Aanleiding: stroompieken door opwekking duurzame energie
Eén van de problemen bij de introductie van duurzame energieopwekkers als windturbines en zonnepanelen in het elektriciteitsnetwerk is de fluctuatie van het beschikbare vermogen. Stroompieken veroorzaken onregelmatigheden in het net, wat weer kan leiden tot stroomuitval of schade aan elektrische apparatuur. Om kwaliteit en continuïteit in de levering van energie te garanderen, moeten deze stroompieken worden verkleind of voorkomen.

Oplossing: foutstroombegrenzer met supergeleidend materiaal
Een foutstroombegrenzer ( fault current limiter of FCL) op basis van supergeleidend materiaal kan de stroom automatisch begrenzen zonder instabiliteit, extreme spanningsdalingen of energieverlies te veroorzaken. De beoogde FCL wordt zodanig ontworpen, dat er een hogere impedantie in een netcircuit ontstaat wanneer de stroom in dat circuit tot onaanvaardbare hoogte toeneemt. De FCL kan een (dreigende) piekstroom van duizenden Ampères in milliseconden begrenzen.

Project: ontwikkeling nieuw type FCL met magnetisch circuit
Onderzoek en ontwikkeling van FCL’s richtten zich tot nu toe op inductieve en weerstands-FCL’s. Deze zijn echter te zwaar, te groot en te duur voor de netbeheerders. In dit project is een derde type onderzocht. Daarbij is het hogetemperatuur supergeleidende circuit niet rechtstreeks opgenomen in het elektriciteitsnet, maar oefent het via een magnetisch circuit invloed uit op de stroom in dit net. Bij een foutstroom veroorzaakt het magnetische veld een impedantie, die op haar beurt deze foutstroom vermindert.

Een consortium van ontwikkelaars, producenten en netbeheerders, onder leiding van KEMA, ontwikkelden en testten het nieuwe type FCL. Met als doel aantonen dat de FCL geschikt is als begrenzer van foutstromen en als als sturingsmechanisme onder normale bedrijfscondities.

Winst: piekstroom beperken en stromen sturen
Niet alleen kan zo’n FCL piekstromen beperken, het biedt ook de mogelijkheid onder normale bedrijfscondities een stroomcircuit van een extra impedantie te voorzien en daardoor de stromen in het net in een bepaalde richting te sturen. De FCL kan daarmee delen van het net ontzien, die dreigen te worden overbelast. Voor netbeheerders is dit een interessante mogelijkheid.

Titel

Grid control with the use of a High Temperature Superconducting Fault Current Limiter (Grid-Con)

Penvoerder

KEMA

Contactpersoon

De heer C.A.M. van den Ende

Adres

Postbus 9035, 6800 ET ARNHEM

Telefoonnummer

026-356 24 02

E-mail

kees.vandenende@kema.com

Website

www.kema.com

Partners

CryoZone BV, Smit Transformatoren BV, Essent Netbeheer BV, Trithor GmbH

Looptijd

1 juli 2007 - 1 juli 2010

EOS-regeling

Lange Termijn

Projectnummer

EOSLT06028Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.