Groene Methanol | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Groene Methanol

Biodiesel is slechts voor 90 procent écht groen. In het huidige productieproces is namelijk ook methanol van fossiele oorsprong nodig. Dit project heeft een innovatieve techniek onderzocht waarmee de productie van biodiesel volledig kan worden ‘vergroend’.

Om het gebruik van ‘zwarte’ methanol bij de productie van biodiesel te elimineren, is er onderzoek gedaan naar een nieuwe productiemethode: vergassing in combinatie met methanolsynthese onder hoge druk. Hierbij is de vrijkomende glycerine omgezet in groene methanol, met groen aardgas als nevenproduct.

Project: groene methanol
Het project bestond uit een aantal fasen. Allereerst is het totale proces (vergassing en methanolsynthese) onderworpen aan een grondige analyse. Hierbij is gebruikgemaakt van experimentele data verkregen uit vergassingswerk, gecombineerd met in huis ontwikkelde modellen voor methanolsynthese. Het verwachte energetisch rendement is zo’n 70 procent.

Na de analysefase is er een kleinschalige vergassingsfaciliteit ontworpen (te denken valt aan een eenheid van 1 tot 5 kg/uur), waarin op basis van vergassing en methanolsynthese methanol kan worden geproduceerd uit glycerine. Op basis van het onderzoek zijn vervolgens de optimale procescondities bepaald. Ook is de economische haalbaarheid in kaart gebracht (productiekosten etc.). Het project is afgesloten met een nieuwheidsonderzoek voor een mogelijke patentaanvraag.

Vervolgonderzoek
Het huidige project richt zich niet op praktijktests. Bestaande experimentele resultaten voor het vergassen zijn gekoppeld aan theoretische beschouwingen voor de methanolsynthese. Als de haalbaarheid van de methode wordt aangetoond, vindt in een latere fase vervolgonderzoek plaats, mogelijk binnen EOS – LT.

Titel Groene Methanol
Penvoerder BTG Biomass Technology Group B.V.
Contactpersoon Dr. Ir. R.H. Venderbosch
Adres Pantheon 12, 7521 PR Enschede
Telefoonnummer +31 (0)53 486 2281
E-mail venderbosch@btgworld.com
Website -
Partners -
Looptijd 1/1/2006 - 31/12/2006
EOS-regeling Nieuw Energie Onderzoek
Projectnummer

0268-05-04-02-011 / NEOT01008


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/NEOT01008.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.